fbpx

Tradycja i kultura ludowa łączą pokolenia

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

09:45

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W ramach wydarzenia „Tradycja i kultura ludowa łączą pokolenia” odbędą się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Śladami polskiej niepodległości” oraz warsztaty i spotkania z twórcami ludowymi. Pozwoli to przedstawić młodemu pokoleniu, jak splata się tradycja, kultura i historia. I jak ważne jest to dla kształtowania tożsamości narodowej.

Konkurs fotograficzny skierowany do uczniów został ogłoszony w czerwcu 2019 roku. Zadaniem uczestników jest odnalezienie śladów polskiej niepodległości w miejscu zamieszkania lub w odległych zakątkach Polski i świata. Na fotografiach mogą się znaleźć zapomniane lub znane: pomniki, zabytki, place, skwery, tablice, miejsca, a także ludzie, których działalność wiąże się z tematem konkursu. Wystawa będzie okazją do spotkania autorów zdjęć i pokazania, jak wielu ludzi w różnych miejscach pamięta o polskiej historii, jak wiele trzeba było zrobić, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju.
Druga część wydarzenia to spotkanie ze sztuką ludową – jedną z ważniejszych ostoi polskiej tradycji i kultury , co wiąże się z chęcią pokazania dziedzictwa niematerialnego. Uczniowie wezmą udział w warsztatach, dzięki którym poznają tajniki tkactwa, plecionkarstwa i innych robótek ręcznych. Spotkają się z ludźmi parającymi się piórem, rzeźbą, malarstwem, kowalstwem, garncarstwem, tkactwem, haftem, wycinanką i plecionkarstwem.

Tagi:

aktywne

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

09:45

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

24-100 Puławy ul. Wróblewskiego 11

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach

Osoba kontaktowa: Małgorzata Berlińska

Telefon: 600943594

E-mail: berlinska@gmail.com

WWW: http://www.zsonr2.pl

Informacja o organizatorze:

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach od kilku lat przygotowują imprezy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Do współpracy zachęcają zainteresowanych uczniów. Wydarzenia kierowane są do różnych grup wiekowych.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.