fbpx

Regulamin Europejskich Dni Dziedzictwa

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy związane z organizacją wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) pomiędzy koordynatorem ogólnopolskim a organizatorem, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Koordynatorem ogólnopolskim EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) zwanym dalej Koordynatorem.

 

§ 2 

Cel EDD

Celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. EDD umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne.

 

 § 3

Temat EDD

Każda edycja EDD posiada swój temat przewodni zgodnie z którym przygotowywany jest program wydarzeń EDD. Co roku hasło jest zatwierdzane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Temat 29. edycji brzmi „Smaki dziedzictwa”.

 

§ 4

Rodzaje wydarzeń EDD

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa mogą być organizowane następujące wydarzenia:

 • wykład / prelekcja;
 • seminarium / sesja naukowa;
 • publikacja;
 • gawęda / opowieść;
 • uroczystość religijna;
 • spektakl;
 • projekcja / prezentacja;
 • wystawa;
 • spotkanie (z twórcą, podróżnikiem, regionalistą);
 • rzemiosło / kulinaria;
 • festyn / biesiada;
 • turniej;
 • rekonstrukcja historyczna;
 • warsztaty;
 • inscenizacja / pokaz;
 • zwiedzanie;
 • konkurs;
 • wycieczka / spacer;
 • koncert;
 • gra miejska / terenowa / questing;
 • zabawa dla dzieci;
 • lekcje muzealne, biblioteczne;
 • zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia plenerowe.

 

§ 5
Terminy EDD

Każdego roku Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane w II i III weekend września na terenie
całej Polski. W 2021 roku jest to 11-12 i 18-19 września.

§ 6
Zasady organizacji

 1. Organizator w ramach współpracy, o której mowa w § 1, zobowiązuje się do:
 • organizacji w wydarzenia podczas dwóch wrześniowych weekendów;
 • zapewnienia uczestnikom bezpłatnego wstępu na organizowane wydarzenie;
 • przygotowania programu wydarzeń promującego dziedzictwo kulturowe, skierowanego do różnych grup wiekowych oraz jeśli istnieje taka możliwość zgodnego z tematem przewodnim;
 • organizacji wydarzeń wpisujących się w katalog zawarty w § 4;
 • stosowania identyfikacji graficznej, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;
 • nieodpłatnego przekazania 1 zdjęcia dotyczącego wydarzenia wraz z informacją o autorze zdjęcia w celach niekomercyjnych związanych z promocją i organizacją EDD.
 • wyrażenia zgody na wykorzystanie przekazanego zdjęcia wydarzenia do publikacji na stronie internetowej z programem;
 • przekazania do koordynatora regionalnego danych statycznych na temat liczby uczestników biorących udział w zorganizowanym wydarzeniu.
     2.  Koordynator w ramach współpracy, o której mowa w § 1, zobowiązuje się do:
 • zapewnienia udziału w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju;
 • zapewnienia promocji wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet, kanały social NID i EDD – FB, YouTube, strona www);
 • zapewnienia materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki);
 • zapewnienie gadżetów (np. torby, pinsy).

 


1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40;
2.    kontakt do inspektora ochrony danych jest pod adresem iod@nid.pl;

3.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, a od 25 maja 2018 r. do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.