fbpx

Polityka prywatności

Serwis edd.nid.pl jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40. Serwis dostarcza informacje na temat Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) oraz wydarzeń organizowanych w ramach inicjatywy.

Informujemy, że w czasie korzystania z serwisu,  na serwerach w sposób automatyczny gromadzone są następujące informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie:

 

 • logi zawierające adres IP, datę i czas korzystania z serwisu oraz listę stron odwiedzonych w obrębie serwisu (przy czym logi nie zawierają danych osobowych);
 • cookies (ciasteczka), które umożliwiają rozpoznanie preferowanych przez użytkownika ustawień (przy czym ich pobieranie przez użytkownika jest uzależnione od indywidualnych ustawień przeglądarki);
 • dane organizatorów wydarzeń kulturalnego EDD;
 • adresy e-mail do subskrypcji newslettera.

 

Użytkownik dodając wydarzenie do kalendarium akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności portalu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Informacje zawarte w plikach cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki użytkownika, co pozwala na zapamiętywanie odwiedzin na stronie i preferencji dotyczących korzystania z tej strony (m.in. język strony, układ, rozmieszczenie treści itp.). Dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa cookies pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu. Dzięki temu instytut jest w stanie ocenić realne zainteresowanie serwisem, poznać lepiej oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, co pozwala na udoskonalenie strony. Dane uzyskane w ten sposób nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą przy ul. Kopernika 36/40, 00-924 w Warszawie.

 

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania i blokowania cookies korzystając z ustawień przeglądarki. Blokowanie cookies może skutkować utratą możliwości częściowego korzystania z serwisu lub niektórych funkcji w nim dostępnych.

 

Dane dotyczące użytkowników portalu edd.nid.pl gromadzone na serwerach Narodowego Instytutu Dziedzictwa są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy o te dane występują podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Zgodnie z art. 13 sekcja 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych  Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) z siedzibą przy ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z osobą realizującą w NID zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iod@nid.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.
 3. Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”), do celów związanych przygotowaniem wydarzeń kulturalnych w ramach EDD.
 4. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach serwisu edd.nid.pl. Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 5. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do organizacji wydarzenia w ramach EDD.  Konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości korzystania z w/w funkcjonalności serwisu oraz wzięcia udziału w inicjatywie jako organizator wydarzenia.
 8. Dane osobowe będą profilowane.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.