fbpx

Droga przez Rzuców

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

14:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zapraszamy na spacer po Rzucowie. Odwiedzimy zachowane do dnia dzisiejszego cenne obiekty wsi za którymi kryją się ciekawe zdarzenia. Postaramy się pokazać lokalny wkład minionych pokoleń mieszkańców walczących o wolną Polskę.

Rzuców – wyjątkowo malowniczo położona wieś nad rzeką Jabłonicą w pobliżu Szydłowca otoczona gęstymi lasami i wzniesieniami stanowiącymi idealne warunki dla bytowania licznych gatunków zwierząt i roślin. Znakiem jej bogatej historii sięgającej wczesnego średniowiecza są zachowane do dziś liczne zabytki będące świadectwem rozwoju osady na przestrzeni wieków.

Niegdyś Rzuców był istotnym ośrodkiem przemysłowym i czołowym producentem wyrobów żeliwnych i odlewniczych. Był także znany z rybołówstwa i tartacznej produkcji drewna. W okresie dwudziestolecia międzywojennego stał się także centrum kulturalnym odwiedzanym przez cenione w Polsce osobistości. Wybuch drugiej wojny światowej położył kres dalszemu rozwojowi. W okresie wojny Rzuców wraz z okolicznymi miejscowościami stanowił zaplecze żywnościowe dla oddziału Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i wsparcie partyzantów rozlokowanych w otaczających lasach. Odwetem za pomoc i zwycięskie boje Hubalczyków były pacyfikacje sąsiednich wsi dokonane przez Niemców – masowe egzekucje i zniszczenia domostw i zabudowań.

We wsi i okolicy powstał w tamtym okresie ruch oporu przeciw okupantowi niemieckiemu. Mieszkańcy wstępowali do oddziału Majora Hubala, następnie do Armii Krajowej, ukrywali uciekających i pomagali rannym, a nauczyciele realizowali tajne nauczanie. Koniec wojny – wydawałoby się koniec prześladowań, niestety nie dla wszystkich. Na mocy Dekretu Bieruta z 1944 r. odebrano bezpodstawnie ziemie jednym, a rozdawano innym. Ocalała żona ostatniego dziedzica wraz z dwoma synami została wyrzucona z Dworu i zmuszona do opuszczenia Rzucowa. Dwór wraz z częścią parku po dwóch latach został przeznaczony na pełnienie ważnej roli Domu Dziecka. Przez prawie pół wieku był domem dla 700 wychowanków. Byli wychowankowie jak i nauczyciele z sentymentem wspominają lata pobytu w pałacyku. Do dnia dzisiejszego chętnie odwiedzają Dwór.
Po zaprzestaniu pełnienia przez Dwór funkcji Domu Dziecka w 1995 r., resztówka majątku dworskiego wraz z parkiem była nieużytkowana, aż do 2011 r, kiedy trafiła w prywatne ręce. Obecnie jest miejscem działania Fundacji We Dworze.

Dziś Rzuców stoi przed szansą stania się ponownie niezależnym centrum życia kulturalnego dla lokalnej społeczności, a także centrum rekreacji i turystyki. Sprzyja temu wiele nowych inicjatyw, chociażby takich jak Europejskie Dni Dziedzictwa.

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

14:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Dwór w Rzucowie, ul. Armii Krajowej 16 Rzuców

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Fundacja We Dworze

Osoba kontaktowa: Małgorzata Sęk

Telefon: 506028006

E-mail: poczta@we-dworze.pl

Informacja o organizatorze:

Fundacja We Dworze powołana została przy zespole dworsko-parkowym z XIX w. Jej celem jest aktywizacja miejscowych społeczności tak by dwór wraz z parkiem stał się ośrodkiem krzewiącym kulturę lokalną. Dąży do odkrywania potencjału wsi i okolic, uwrażliwia na wartości płynące z tradycji i historii.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.