fbpx

Aplikacja

Serdecznie zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej zawierającej wszystkie przedsięwzięcia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Dzięki intuicyjnej, dostępnej pod ręką wyszukiwarce dostęp do wydarzeń w całej Polsce stanie się szybszy i prostszy.
Doskonała funkcjonalność aplikacji EDD pomoże znaleźć wydarzenie w najbliższej okolicy, wyznaczy trasę do wybranej imprezy czy zaprezentuje program w wybranym przedziale czasowym.

Aby pobrać aplikację – proszę kliknąć w poniższy link

pobierz z App Store

Aplikacja dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym Android.

Europejskie Dni Dziedzictwa to projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o zasięgu ogólnoeuropejskim. Co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy, również te niedostępne na co dzień, oraz wziąć udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych.

Organizatorzy wydarzeń EDD zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury oraz proponują wiele innych atrakcji, takich jak koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych. Zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują regionalne tradycje i zwyczaje.

EDD to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej. EDD zostały ustanowione w 1991 roku, jednak ich idea jest wcześniejsza – sięga 1985 roku, kiedy podczas II Konferencji Rady Europy w Granadzie francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na cały kontynent zainicjowanych we Francji rok wcześniej Dni Otwartych Zabytków. Obecnie w EDD biorą udział wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, a Polska włączyła się do akcji w 1993 roku.

Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który – dzięki wsparciu setek organizatorów poszczególnych wydarzeń, lokalnych władz i mediów – wypracował wyjątkową formułę tego wydarzenia. EDD w Polsce to przede wszystkim program edukacyjny, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich ziem. Każdej edycji towarzyszy hasło, które nadaje wspólny mianownik wydarzeniom organizowanym we wszystkich zakątkach kraju.

EDD pozwalają lepiej poznać naszą historię i kulturę. Przyczyniają się do wzmocnienia poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za nasze dziedzictwo, a co za tym idzie – do jego lepszej ochrony i zaangażowania w nią lokalnych społeczności.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.