fbpx

Podsumowanie dorocznego zgromadzenia krajowych koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa 2022

W dniach 10-11 marca 2022 r. miało miejsce doroczne międzynarodowe Zgromadzenie Koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa, przeprowadzone w formule online. Podczas spotkania omówiono ubiegłoroczne krajowe obchody EDD, nakreślono tegoroczny wspólny temat dla wszystkich krajów „Zrównoważone dziedzictwo” i zarysowano wizję, jaka przewidziana jest dla dziedzictwa kulturowego w Unii Europejskiej na dalszy czas.

 

Podczas spotkania stwierdzono, że przez 30 lat trwania projektu, Europejskie Dni Dziedzictwa bardzo się rozwinęły, a znaczenie dziedzictwa kulturowego zostało dodatkowo wzmocnione dzięki obchodom Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Podkreślony został społeczny wymiar EDD i potencjał, jaki dziedzictwo kulturowe niesie w sobie w kontekście poszukiwania rozwiązań na aktualne problemy rozwojowe. Zarysowany został silny trend, aby dziedzictwo kulturowe uwzględnić w zdefiniowanych osiach działań Unii Europejskiej, jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, inkluzyjność i różnorodność. Dziedzictwo kulturowe może nieść w sobie odpowiedzi na aktualne problemy, z którymi boryka się Europa. W kontekście tegorocznego wspólnego tematu omówiono Europejską konwencję krajobrazową, Konwencję Berneńską i Konwencję o różnorodności biologicznej. Podkreślono także znaczenie społeczności w opiece nad dziedzictwem. Ponadto omówiono unijne programy finansowe dotyczące dóbr kultury i aktualną politykę w tym zakresie, która faworyzować będzie projekty transgraniczne i mobilność twórców. Wyartykułowano także problem, jakim jest brak unifikacji w zróżnicowanym społeczeństwie i wskazano, że wybrane elementy i nowo dostrzeżone treści kulturowe mogą stanowić podłoże dla wspólnego dziedzictwa, które pozwoliłoby na stworzenie nowej, spójnej tożsamości grupowej. Zaprezentowano sposoby promowania EDD na poziomie europejskim za pomocą mediów społecznościowych, w tym portalu Instagram. Miało także miejsce wystąpienie przedstawicielki fundacji Europa Nostra, która omówiła działalność organizacji. Przypomniano program konkursowy skierowany do dzieci i młodzieży pt. „Młodzi europejscy twórcy dziedzictwa”.

 

Część spotkania poświęcona była wystąpieniom krajowych koordynatorów EDD, którzy podzielili się informacjami na temat ubiegłorocznych wydarzeń w ich krajach oraz swoim podejściem i doświadczeniami związanymi z organizacją obchodów, w tym metodami promocji i ewaluacji wydarzeń. Narodowy Instytut Dziedzictwa przedstawił podsumowanie EDD 2021 w Polsce, które odbyło się pod hasłem „Smaki dziedzictwa” (więcej informacji na ten temat dostępne jest tutaj) i omówił hasło jubileuszowej 30. edycji EDD – „Połączeni dziedzictwem”.

 

Spotkanie odbyło się w cieniu napaści Rosji na Ukrainę. Z tego względu szczególnie cieszyła obecność na nim koordynatorki ukraińskiej, Galyny Malininy. Zaproponowano, aby w celu wyrażenia solidarności z Ukrainą, w każdym z krajów zorganizować jedno wydarzenie we współpracy z ukraińską placówką dyplomatyczną i uwzględnić w tegorocznych obchodach EDD dziedzictwo kulturowe Ukrainy.

 

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.