Wyszukaj na stronie
Polski

Wkład protestantów w budowanie niepodległości na ziemiach Polski centralnej

SESJA POPULARNO-NAUKOWA

WKŁAD PROTESTANTÓW W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI NA ZIEMIACH POLSKI CENTRALNEJ

Zduńska Wola 15-16.09.2018

MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA, PARAFIA  EWANGELICKO-AUGSBURSKA W ZDUŃSKIEJ WOLI, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI

 

15 września / sobota - Kościół Ewangelicko-Augsburski w Zduńskiej Woli, Al. Kościuszki 5

9.00 - 10.00 - rejestracja uczestników

10.00 - uroczyste otwarcie sesji i słowo wstępne dla uczestników i zebranych gości - ks. Cezary Jordan (proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli)

 

BLOK I - MIĘDZY WIARĄ A HISTORIĄ (moderuje ks. Cezary Jordan)

10.20 - Reformacje polskie - dr Jerzy Sojka (Katedra Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie)

10.45 - Struktura Kościoła Ewangelicko-Augsuburskiego w II Rzeczypospolitej Polskiej i obecnie - ks. bp Jan Cieślar (Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego)

 

11.00 dyskusja

 

11.40 - 13.10 - przerwa obiadowa

 

BLOK II - PROTESTANCI I ICH WKŁAD W BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ (moderuje ks. Cezary Jordan)

13.10 - Miastotwórcza rola protestantów w łódzkim okręgu przemysłowym w XIX wieku - dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak, prof. UŁ (Katedra Historii Polski XIX wieku Uniwersytetu Łódzkiego)

13.35 - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wieluniu. Dwa wieki w służbie Panu - dr Zdzisław Włodarczyk (Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego)

 

14.05 - 14.20 - przerwa kawowa

 

14.20 - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zduńskiej Woli i jej wybitni synowie - Jarosław Stulczewski (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskeij Woli)

14.45 - Stowarzyszenia protestanckie w Zduńskiej Woli w okresie międzywojennym - Tomasz Polkowski (Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola)

 

15.10 - dyskusja i podsumowanie


16 września / niedziela

9.30 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. Edwarda Boernera (1833 - 1910), front Domu Pomocy Społecznej, Pasaż F. Rajczaka

11.00 - Uroczyste Nabożeństwo, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Zduńskiej Woli, Al. Kościuszki 5

12.00 - występ Chóru Kameralnego Incanto z Pabianic pod dyrekcją Magdaleny Hudzieczek-Cieślar, 12.00 - występ Chóru Kameralnego Incanto z Pabianic pod dyrekcją Magdaleny Hudzieczek-Cieślar,

*wydarzenia towarzyszące:

15-16.09. - wystawa Ignacy Boerner - specjalista od spraw niemożliwych, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Zduńskiej Woli, Al. Kościuszki 5 (przygotowana przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola)

16.09. - wystawa Podwórkowe Muzeum - STWORZONY, BY POMAGAĆ - odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. Edwarda Boernera (1833 - 1910), front Domu Pomocy Społecznej, Pasaż F. Rajczaka (przygotowana przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola)

Facebook
YouTube