fbpx

Zwiedzanie zespołu klasztornego Benedyktynów w Mogilnie

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

12:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zespół klasztorny opactwa benedyktyńskiego z początku 2. połowy XI stulecia został ufundowany najprawdopodobniej przez księcia Kazimierza Odnowiciela. Leży przy południowej granicy miasta, nad Jeziorem Mogileńskim.

Zakonnicy zostali tu sprowadzeni z Niemiec i bogato uposażeni. Budowa romańskich zabudowań kościelnych i klasztornych rozpoczęła się niebawem po przyjeździe mnichów. W 1833 roku klasztor został zamknięty i przeznaczony na cele świeckie, przy czym kościół oddano na świątynię parafialną. W 2014 roku cały obiekt przejęli kapucyni.

Kamienny kościół i klasztor kilkukrotnie przebudowano: w XIII wieku w stylu późnoromańskim, w XV wieku – w stylu gotyckim, wreszcie w stuleciu XVIII – w stylu barokowym. Z pierwotnej świątyni klasztornej zachowały się do dziś jedynie fundamenty oraz ciąg podziemi nakrytych sklepieniem kolebkowym, z dwiema kryptami, wschodnią pod prezbiterium oraz zachodnią pod masywem wieżowym. Z czasów przebudowy późnoromańskiej pochodzi kościelna absyda wschodnia. Na klasztornym wirydarzu znajduje się jedenastowieczna studnia kamienna, zasypana około XV wieku o pierwotnej głębokości około 14 metrów.

Zwiedzanie kościoła, krypt, krużganków i wirydarza odbędzie się w dwóch grupach: godz. 12:00 i 13:30. Zapisy na zwiedzanie przyjmowane są pod adresem email eddteam@kpck.pl lub nr telefonu 52 585 15 01 wew. 116. Liczba miejsc ograniczona.

 

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

12:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Benedykta XVI 1
88-300 Mogilno

woj. kujawsko-pomorskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
  • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Osoba kontaktowa: Krystian Strauss

Telefon: 52 585 15 01

E-mail: eddteam@kpck.pl

WWW: http://www.kpck.pl

Informacja o organizatorze:

Organizatorami wydarzenia są Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.