fbpx

Zwiedzanie Stacji Filtrów Warszawskich

Data rozpoczęcia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W niedzielę 17 wrześniao godz. 10.00 i 11.00 zapraszamy na zwiedzanie zabytkowej Stacji Uzdatniania Wody ,,Filtry” w Warszawie dwie 25-osobowe grupy, Zbiórka przy bramie głównej. (ul. Koszykowa 81)

Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya w Warszawie jest obiektem o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Jest także unikatem w skali Europy ze względu na doskonały stan zachowania i użytkowanie zgodne z pierwotnym przeznaczeniem. Stanowi on nie tylko wybitny zabytek techniki świadczący o wysokim poziomie nowatorskiej myśli technicznej inżynierów, ale także dzieło o szczególnych wartościach artystycznych i historycznych, znajdujące swoje poczesne miejsce w krajobrazie kulturowym oraz panoramie stolicy. Rozwiązania technologiczne i architektoniczne zabudowań Stacji Filtrów, interesująca kompozycja przestrzenna, a przede wszystkim trwałość substancji, zachowanie funkcji oraz perspektywiczny charakter tej realizacji świadczą o jej fenomenie i najwyższych wartościach zabytkowych.Powstanie Stacji Filtrów należy przypisać inicjatywie i niezłomnej postawie prezydenta Warszawy Sokratesa Starynkiewicza, który 20 maja 1876 r. doprowadził do podpisania umowy na projekt wodociągu i kanalizacji dla miasta Warszawy z Williamem Lindleyem – jednym z najwybitniejszych inżynierów od urządzeń wodno-kanalizacyjnych, mającym na swym koncie podobne projekty w całej Europie (Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Frankfurcie nad Menem, Pradze czy Moskwie). Gotowy projekt po dwóch latach złożony został w Magistracie, a 11 lipca 1881 r. umowę ostateczną na pierwszą serię robót podpisał z miastem jego syn, William Heerlen Lindley, który stał się też autorem projektów szczegółowych i kierownikiem robót. „Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya” uznany został za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 4 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 64).

 

Uwagi: Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie http://rejestracja.zabytek.pl/ – UWAGA ZAPISY ZAKOŃCZONE, BRAK MIEJSC!!!

 

Stacja jest pracującym zakładem wodociągowym, dlatego warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem (dzieci i młodzież – legitymacji szkolnej). Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu tylko pod opieką dorosłych.

Data rozpoczęcia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Stacja Filtrów Warszawskich

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. ST. Warszawie Spółka Akcyjna

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.