fbpx

ZWIEDZANIE RUIN ZAMKU W INOWŁODZU

Data rozpoczęcia:

17 września 2016

sobota

Data zakończenia:

18 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W ramach Eurpejskich Dni Dziedzictwa 2016 Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu w dniach 17-18 września 2016 r. w godz. 10.00-18.00 zaprasza na bezpłatne zwiedzanie ruin Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

W ramach wydarzenia możliwe będzie zwiedzanie Zamku zarówno indywidualne (bez potrzeby rezerwacji) jak i grupowe z możliwością oprowadzenia przez pracownika Zamku (po uzgodnieniu rezerwacji).

 

Zrekonstruowane Ruiny XIV – wiecznego Zamku Kazimierza Wielkiego:
Ta gotycka budowla to jedna z blisko pięćdziesięciu murowanych warowni, zbudowanych w czasach Kazimierza Wielkiego. Na podstawie źródeł pisanych oraz badań archeologicznych jego powstanie datuje się na lata 1356 – 1366. Główną funkcją zamku była obrona komory celnej znajdującej się na brodzie pilickim leżącym na szlaku handlowym, biegnącym z Lwowa przez Sandomierz do Torunia. W okresie znanym jako potop szwedzki zamek kilkukrotnie zmieniał właścicieli. W wyniku działań wojennych w latach 1655 – 1657 uległ zniszczeniu i przestał pełnić funkcje obronne, stopniowo popadając w ruinę. Od czasów potopu szwedzkiego zniszczony zamek nie był odbudowywany przez ponad 300 lat. W XIX wieku zniszczeń dopełniła rozbiórka murów oraz budynków zamkowych, które stały się źródłem kamienia dla okolicznej ludności. Łódzki fabrykant Antoni Urbanowski wykorzystywał go również około 1880 roku jako materiał do umacniania brzegów Pilicy pod planowaną inwestycję. Podczas prac archeologicznych, prowadzonych w latach 1973 – 1985 odnaleziono ponad 38 tysięcy ruchomych zabytków w postaci szkła, ceramiki, przedmiotów metalowych, kafli i innych.

W latach 2008 – 2012 dzięki wsparciu środków zewnętrznych, prowadzono prace mające na celu konserwację i utrwalenie ruin oraz częściową rekonstrukcję. W wyniku realizacji projektu powstał obiekt, w którym obecnie swą siedzibę mają: Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu, Gminna Biblioteka Publiczna i Informacja Turystyczna. Budowla cieszy się dużym zainteresowaniem szerokiej rzeszy zwiedzających.

Więcej informacji:

Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu
ul. Zamkowa 7; 97-215 Inowłódz
tel: 44 7260134
zamek.pit@interia.pl
http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/

Foto: Mirona Werkowska

Data rozpoczęcia:

17 września 2016

sobota

Data zakończenia:

18 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Ruiny Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu

woj. łódzkie

Organizator

Nazwa: Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.