fbpx

Zwiedzanie poaugustiańskiego zespołu klasztornego

Data rozpoczęcia:

15 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Program:

10.30 – 12.00, 14.00 – 15.30 zapraszamy na zwiedzanie poaugustiańskiego zespołu klasztornego

Kompleks dawnego klasztoru augustianów w Żaganiu został uznany za pomnik historii w 2011 roku. Powstały w XIII wieku jest najważniejszym elementem historycznego założenia urbanistycznego, wyróżniającym się w panoramie starego miasta jako wyodrębniona enklawa. Spośród trzech klasztorów kanoników regularnych istniejących w średniowieczu na terenie historycznego Śląska jest jedynym, który przetrwał czasy reformacji, będąc aż do pruskiej sekularyzacji na początku XIX wieku ważnym ośrodkiem nie tylko religijnym, ale także naukowym i oświatowym, promieniującym na całe księstwo żagańskie. W Żaganiu kształcili się wybitni teolodzy i znawcy prawa kanonicznego cenieni w Europie, a uniwersytecki poziom tej edukacji potwierdza unikatowa biblioteka klasztorna słynąca niegdyś z niezwykle zasobnego księgozbioru. Pod względem artystycznym zespół zabudowań klasztoru, ukształtowany ostatecznie w XVIII wieku, prezentuje znakomite połączenie architektury gotyckiej z barokową. Jego monumentalny charakter, wyjątkowa przestrzenność wewnętrznych podziałów oraz ciekawe formy sztukatorsko-malarskiego wystroju odróżniają go od innych śląskich realizacji. W przeciwieństwie do miasta Żagania obiekt szczęśliwie uniknął poważniejszych zniszczeń podczas II wojny światowej.

Kontakt:

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Plac Klasztorny 2, 68-100 Żagań

www.wnmp.zagan.pl, parafiawnmpzagan2@gmail.com           

 Data rozpoczęcia:

15 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.