fbpx

Zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

10:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Bezpłatne zwiedzanie muzeum w dniach 7-8 i 14-15 września w godzinach 10.00-17.00 – wystawy czasowe oraz stałe, w tym sale prezentujące wyposażenie mieszkań w stylu art déco.

Muzeum Mazowieckie w Płocku posiada najbardziej reprezentatywne w kraju zbiory art déco – stylu charakterystycznego szczególnie dla sztuki lat 20. XX wieku. Nowoczesność, prostota, dekoracyjność nurtu, wzbogacona o elementy charakterystyczne dla sztuki ludowej sprawiły, że kierunek stał się wręcz oficjalnym stylem odrodzonej Polski.
Na kolekcję składa się blisko tysiąc pięćset muzealiów reprezentujących różne dziedziny rzemiosła, technologie oraz surowce, zaprojektowanych przez twórców pochodzących z różnych krajów i wyprodukowanych przez rozmaite warsztaty i firmy. Wśród nich prym wiodą wyroby o proweniencji polskiej. Najbardziej interesujące obiekty prezentowane są obecnie na wystawie stałej zbiorów artystycznych. W trakcie przygotowywań jest natomiast nowoczesna stała ekspozycja sztuki dwudziestolecia międzywojennego, która będzie pierwszą w Polsce tak obszerną prezentacją stylu art déco.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

10:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Płock, ul. Tumska 8

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Osoba kontaktowa: Łuksz Luciński

Telefon: 24 364 70 83

E-mail: l.lucinski@muzeumplock.eu

WWW: http://www.muzeumplock.eu

Informacja o organizatorze:

Muzeum Mazowieckie w Płocku to najstarsze na ziemiach polskich muzeum założone z inicjatywy społecznej w 1821 r. W zbiorach obok pamiątek związanych z miastem i regionem, znajduje się bogata kolekcja wyrobów secesyjnych, obecnie rozszerzana o nurt art déco i sztukę dwudziestolecia międzywojennego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.