fbpx

Zwiedzanie Kalwarii Pakoskiej

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

16 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Gmina Pakość posiada na swoim terenie wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dziedzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru. Założona w 1628 roku Kalwaria Pakoska jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią na ziemiach polskich (po Kalwarii Zebrzydowskiej). Składa się z 24 kaplic oraz kościoła Ukrzyżowania. Nazywana jest Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii był ród Działyńskich, który ofiarował ziemię, na której wyznaczono drogi i stacje. Podczas ich wytyczania wzorowano się na topografii Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kalwarii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki.

 

Prace konserwatorskie na jej terenie zostały zakończone we wrześniu 2012 r. Oficjalne otwarcie Kalwarii odbyło się w kwietniu 2013 r. Nadchodzące Europejskie Dni Dziedzictwa będą okazją do poznania historii i topografii tego miejsca. Zwiedzający wraz z przewodnikami przejdą „pielgrzymim szlakiem” i poznają znaczną część Kalwarii. Oprowadzanie odbędzie się w następujących terminach:

 

9 września (sobota) o godz. 11:00

16 września (sobota) o godz. 11:00


Liczba miejsc ograniczona. Zbiórka w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości – ul. Barcińska 11.

 

Dane kontaktowe: Centrum Informacji Turystycznej w Pakości, ul. Barcińska 11, 88-170 Pakość, tel.: (52) 356 90 41, email: cit@pakosc.pl

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

16 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Centrum Informacji Turystycznej w Pakości

woj. kujawsko-pomorskie

Organizator

Nazwa: Gmina Pakość

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.