fbpx

Zwiedzanie dworu sołtysiego i gotyckiego kościoła w Złotniku Wystawa zabytkowej ceramiki budowlanej

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

10:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Dwór sołtysi i ruiny gotyckiego kościoła w Złotniku to przykład możliwości jakie drzemią w polskim społeczeństwie. Opuszczone od II wojny światowej obiekty zostały zabezpieczone wspólnymi siłami społeczników i Gminy Żary, a dzięki wsparciu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeprowadzone zostały pierwsze prace konserwatorskie.

Złotnik, dawniej Reinswalde, położony jest w odległości 7 km od miasta Żary na terenie historycznych Dolnych Łużyc. W sercu wsi znajduje się zrujnowany gotycki kościół z XIV/XV w. W jego wnętrzach zobaczyć możemy bogato okute drzwi wejściowe, gotyckie dwuprzęsłowe sklepienie krzyżowo-żebrowe, fragmenty polichromii w postaci zacheuszków i wsporniki sklepień w formie twarzy. Kościół okala nieużytkowany cmentarz z zachowanymi w części epitafiami i nagrobkami powstałymi w okresie od XVII do XIX w. Całość założenia otacza kamienny mur z przyporami i zrujnowanym budynkiem bramnym, przy którym znajduję się renesansowy budynek wzniesiony w 1534 r. pełniący pierwotnie funkcję dworu sołtysiego. Dwór zachował pierwotny podział wnętrz z renesansowymi stropami belkowymi i oryginalną więźbą dachową, detalem kamieniarskim i historyczną dachówką z XVI-XIX w.
W roku 2013 grupa społeczników i specjalistów o interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościach zainteresowała się zabytkowym zespołem obiektów w Złotniku. Szczególnym zainteresowaniem objęto dwór sołtysi, który prawdopodobnie od XVI w. nie uległ większym przekształceniom. Dzięki podjętym działaniom udało się oczyścić, odgruzować i zabezpieczyć przed zalewaniem wodami opadowymi, cenne gotyckie sklepienia nad prezbiterium, zakrystią i w wieżą zrujnowanego kościoła. Następnie rozpoczęte zostały prace nad ratowaniem renesansowego dworu. Grożące zawaleniem renesansowe stropy i więźba dachowa zostały podstemplowane, a wnętrze odgruzowane z odzyskaniem i posortowaniem historycznego materiału. Uzupełniono również za pomocą historycznej dachówki poważne braki w poszyciu dachu. W trakcie odgruzowywania obiektu zabezpieczone zostały duże ilości XIX wiecznej ceramiki pochodzącej z miejscowej gospody funkcjonującej przy dworze do 1945 r. Warto w tym miejscu podkreślić olbrzymie zaangażowanie ze strony młodzieży, która stale uczestniczy w prowadzonych przez stowarzyszenie pracach. W roku 2018 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zabezpieczony i przygotowany do remontu dwór sołtysi w Złotniku został po raz pierwszy w swojej historii udostępniony do zwiedzania, a w jego wnętrzach zaprezentowano bogaty zbiór zabytkowej ceramiki budowlanej, oraz wystawę historycznych fotografii Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości.

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

10:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, zwiedzanie

Lokalizacja:

Złotnik

woj. lubuskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Stowarzyszenie „Region Łużyce”, Złotnik 123 A, 68-200 Żary, tel. 505 425 122, 507 692 464, email region.luzyce@gmail.com
  • Rada Sołecka w Złotniku

Osoba kontaktowa: Arkadiusz Gutka

Telefon: 505 425 122

E-mail: region.luzyce@gmail.com

Informacja o organizatorze:

W roku 2013 grupa społeczników i specjalistów o interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościach zainteresowała się zabytkowym zespołem obiektów w Złotniku. W następstwie tego założone zostało Stowarzyszenie „Region Łużyce”, które od kilku lat opiekuje się zrujnowanym dworem, kościołem i cmentarzem.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.