fbpx

Związki Zygmunta Krasińskiego z Opinogórą i Mazowszem

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

11:00

Data zakończenia:

16 września 2023

sobota

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zapraszamy do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na prelekcję „Związki Zygmunta Krasińskiego z Opinogórą i Mazowszem” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się 16 wrzesnia o godz. 11.00 i 13.00. Informacje i zapisy tel.: 23 671 70 25.

Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt hrabia Krasiński zaliczany jest wraz z Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim do wielkiej trójcy romantycznych wieszczów. Urodził się i zmarł w Paryżu, ale związany był z Mazowszem skąd wywodził się jego ród. Warszawa i Opinogóra to miejsca, w których poeta spędził wczesną młodość.

Galeria

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

11:00

Data zakończenia:

16 września 2023

sobota

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna
tel. (+48 23) 671 70 25, 671 70 30
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Osoba kontaktowa: Renata Kowalska

Telefon: (23) 671 70 25

E-mail: renata.kowalska@muzeumromantyzmu.pl

WWW: https://muzeumromantyzmu.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otwarto 20 maja 1961 r., w 150 rocznicę dekretu Napoleona przywracającego Opinogórę Krasińskim. Muzeum prowadzi szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą, naukową, edukacyjną i kulturalną.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.