fbpx

ŻOŁNIERSKA DROGA STEFANA WIŚNIEWSKIEGO

Data rozpoczęcia:

14 września 2020

poniedziałek

09:00

Data zakończenia:

30 września 2020

środa

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Fotografie z archiwum społecznej Biblioteki – OSA, przekazane przez córkę Stefana Wiśniewskiego.

Wystawa fotografii, przedstawiających wojenne i powojenne losy Stefana Wiśniewskiego, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a od roku 1949 nauczyciela i organizatora szkolnictwa w pow. braniewskim.

Data rozpoczęcia:

14 września 2020

poniedziałek

09:00

Data zakończenia:

30 września 2020

środa

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

14-500 Braniewo, ul. Katedralna 7

woj. warmińsko-mazurskie

Organizator

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

Osoba kontaktowa: Beata Hubczuk

Telefon: 556443303

E-mail: mbpbran@wbp.olsztyn.pl

WWW: http://www.biblioteka.braniewo.pl/

Informacja o organizatorze:

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie jest samorządową instytucją kultury. Powstała w 1947 r. Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.