fbpx

Znaki pamięci – cmentarze ostrowieckie – sesja popularnonaukowa

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W sobotę 9 września w godz. 10.00-14.00 zapraszamy doODS „Malwa” os. Stawki 45 na sesję popularnonaukową pt. Znaki pamięci – cmentarze ostrowieckie.

Na program sesji złożą się:

Wykłady monograficzne uzupełnione o pokazy multimedialne:

– „Przedchrześcijańskie miejsca pochówków w rejonie Ostrowca Św.”,

– „Wartości historyczne i artystyczne ostrowieckich cmentarzy katolickich”,

– „Ostrowiecki kirkut”,

– „Kwatery wojenne i miejsca pamięci narodowej na ostrowieckich cmentarzach”.

Prezentacja multimedialna pt. Wspomnienie o zmarłych. Zasłużeni dla Ostrowca, regionu, kraju spoczywający na ostrowieckich cmentarzach”.

Spacer uczestników sesji po cmentarzu parafialnym przy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Cmentarze jako miejsca pochówku, mają istotne znaczenie dla danej społeczności. Są ważnym elementem krajobrazu kulturowego i źródłem wiedzy o przeszłości. Przywołują i przechowują pamięć o minionych zdarzeniach i ludziach. To tu żyjący spotykają się ze zmarłymi. Ich charakter jest wyjątkowy, zarazem osobisty i powszechny, prywatny i dostępny dla wszystkich.

Cmentarze są zawsze ściśle związane z miejscem, miejscowością, regionem, krajem i ich historią. Kształtowane w różnych epokach, w różnych rejonach, pod wpływem różnych kultur i religii stanowią zawsze ważny, łatwo rozpoznawalny element krajobrazu, podkreślający odrębność i wyjątkowość miejsca.

Są przestrzenią traktowaną zarówno jako obiekt kultury materialnej jak i niematerialnej, jako składnik pamięci wyrytej w ludzkich sercach. To miejsca, które postrzegamy i odczytujemy w kategoriach wyznaniowych, kulturowych, społecznych i historycznych.

Sesja stawia sobie za cel:

– popularyzację wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zagadnień związanych z historią ostrowieckich cmentarzy, ich wartością historyczną i artystyczną,

– uwrażliwienie na kwestie ochrony zabytków, w tym zabytków sepulkralnych,

– utrwalenie w pamięci ostrowczan sylwetek znamienitych postaci – zasłużonych dla miasta, regionu i kraju, a spoczywających na ostrowieckich cmentarzach, w tym duchownych, nauczycieli, lekarzy, samorządowców, wysokich urzędników ostrowieckiej huty czy cukrowni, społeczników.

 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

Organizator:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana

w Ostrowcu Świętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ODS „Malwa” os. Stawki 45, tel. 505444874, e-mail: kraweusz@wp.pl, www.ostrowiec-radwan.pttk.pl

 

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

seminarium / sesja naukowa

Lokalizacja:

ODS „Malwa”

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.