fbpx

Zielone Gliwice - XIV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Data rozpoczęcia:

17 września 2016

sobota

Data zakończenia:

18 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Tegoroczną edycję GDDK, XIV z rzędu, Muzeum w Gliwicach organizuje pod hasłem „Zielone Gliwice”. Celem podjęcia tego tematu jest przybliżenie mieszkańcom miasta i wszystkim zainteresowanym problemów związanych z szeroko pojętym lokalnym dziedzictwem przyrody, jego ochroną i ekologią w aspekcie historycznym i współczesnym.

Aby zrealizować te założenia nawiązaliśmy współpracę z różnymi przedsiębiorstwami miejskimi Gliwic, instytucjami miejskimi i państwowymi a także lokalnym środowiskiem przyrodników i przewodników PTTK.

Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy dwie plenerowe wystawy czasowe. Pierwsza z nich pt.: „Zwierzęta centralnej części Gliwic” zaprezentuje zwierzęta jakie obecnie żyją w przestrzeni miejskiej Gliwic. Druga, pt. „Dawne parki i zieleńce Gliwic” będzie nostalgiczną podróżą w świat dawnych terenów zielonych miasta, częściowo istniejących do chwili obecnej, ale w większości zapomnianych lub od dawna nieistniejących.

Dzięki porozumieniu z innymi instytucjami w mieście w oba dni września do dyspozycji zwiedzających dostępne będą także wystawy stałe w Muzeum Geologii Złóż Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej, Muzeum Techniki Sanitarnej i Kanalizacji przy ul. Edisona, a także Palmiarnia Miejska przy ul. Fredry. Wszyscy uczestnicy XIV GDDK będą mogli je zwiedzieć wraz z przewodnikami. Dodatkowo w muzeach: Geologii i Techniki Sanitarnej będzie można usłyszeć przygotowane specjalnie na tę okazję wykłady lub wziąć udział w przygotowanych warsztatach o tematyce przyrodniczej lub ekologicznej.

Muzeum w Gliwicach przygotowało szereg ciekawych wykładów, które zostaną wygłoszone w sali konferencyjnej w Willi Caro. W planie są też trzy wycieczki autokarowe. Pierwsza z nich pod nazwą „Wyprawa do źródeł Kłodnicy” ma umożliwić zapoznanie się zwiedzających z przebiegiem Kłodnicy i jej dopływami oraz fauną i florą na odcinku od Gliwic-Łabęd do jej źródeł w Katowicach. Druga z wycieczek, pod nazwą „Naturalne zielone płuca Gliwic” polegała będzie na wyjeździe do jedynego w naszym powiecie rezerwatu przyrodniczego Lasu Dąbrowa. Przewodnikami tych wycieczek będą przyrodnicy.

Celem trzeciej z wycieczek pt.: „Szlakiem gliwickich śmieci” będzie praktyczna prezentacja tego, co dokładnie dzieje się z odpadami, które każdego dnia wyrzucają mieszkańcy miasta do kubłów na śmieci. Trasa tej wycieczki będzie prowadziła przez trzy firmy zajmujące się wywozem śmieci w Gliwicach: Remondis, Centrum Recyklingu po Składowiska Odpadów przy ul. Rybnickiej. Także w tym wypadku będą przewodnicy, tym razem dwie osoby związane na co dzień z gospodarką odpadami w naszym mieście.

W celu utrwalenia u uczestników wiedzy o problematyce XIV GDDK, a także aby dodatkowo uatrakcyjnić naszą imprezę przygotowaliśmy aż osiem folderów na tematy podjęte w trakcie naszej imprezy. Żadna obecnie organizowana impreza nie byłaby pełna bez popularnych działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach XIV GDDK także przewidzieliśmy takie działania. W szczególności będą to: warsztaty połączone z testem pt. „Parki miejskie przyjazne dla ludzi i zwierząt” przygotowane przez zaproszonych przyrodników, po 3 warsztaty każdego dnia imprezy po 1,5 godz.

Ponadto dostępne będą także lekcje muzealne połączone z warsztatami: 17 września będą to trzy lekcje pt.: „Zielony recykling, czyli prawie wszystko można ponownie wykorzystać”, a 18 września także trzy lekcje ale pt.: „O czym szumią knieje czyli fauna i flora powiatu gliwickiego”. Czas trwania wszystkich tych lekcji także przewidywany jest na ok. 1,5 godziny.

Udział we wszystkich imprezach XIV GDDK jest bezpłatny, ale ilość miejsc jest ograniczona, dlatego tak jak w poprzednich latach, odbędą się na nie zapisy (dotyczy to zwłaszcza wycieczek i zajęć edukacyjnych). Do zobaczenia w Gliwicach!

Szczegółowe informacje: www.muzeum.gliwice.pl

 

Organizator:

 

Muzeum w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32 2310854

e-mail: upowszechnianie@muzeum.gliwice.pl, www.muzeum.gliwice.pl

 

Data rozpoczęcia:

17 września 2016

sobota

Data zakończenia:

18 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum w Gliwicach

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum w Gliwicach

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.