fbpx

Zespół poklasztorny Ojców Karmelitów „Garnierówka”

Data rozpoczęcia:

11 września 2016

niedziela

Data zakończenia:

18 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zespół poklasztorny Ojców Karmelitów „Garnierówka”

11,18.09. godz. 16.00 

Zwiedzanie obiektu – m.in. klasztornego refektarza, pokrytej freskami biblioteki, podziemi, ziołowego ogrodu w wirydarzu oraz kościelnej wieży, w której zorganizowano ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną dotyczącą otaczającego Głębowice obszaru Natura 2000 – Dolina Łachy. Odwiedzający będą mogli także wziąć udział w warsztatach kaligraficznych nawiązujących do dawnej działalności Ojców Karmelitów.

Obiekt poklasztorny w Głębowicach został ufundowany w 1676 r. przez barona Jana Adama de Garniera. Jego pierwszymi mieszkańcami byli Ojcowie Karmelici, a pod koniec swego życia wstąpił do klasztoru także sam fundator. Niestety, koleje losu i uwarunkowania historyczne sprawiły, że w latach późniejszych w klasztorze mieściła się gorzelnia, magazyny, a od lat 60. XX w. obiekt stał niezagospodarowany i niszczał. Społeczność bardzo długo starała się o pozyskanie środków na generalny remont. Dzięki wielkiej determinacji i wspólnemu zaangażowaniu szczęśliwie doprowadziła do odbudowy zespołu poklasztornego, upatrując w tym obiekcie miejsce, które będzie służyło wszystkim spragnionym wyciszenia w klasztornych murach, a także będzie swoistym centrum kulturalnym.

Data rozpoczęcia:

11 września 2016

niedziela

Data zakończenia:

18 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Zespół poklasztorny Ojców Karmelitów „Garnierówka”

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Głębowice 46, 56-160 Wińsko, Marta Nowak-Kuczma, Anna Lis, tel. 666 516 956, e-mail: parafia.glebowice@wp.pl

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.