fbpx

Zaspa Nova. Połączeni dziedzictwem blokowisk. Connected by the heritage of housing estates.

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

16:00

Data zakończenia:

30 września 2022

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wizje nowe Zaspy – Zaspa Nova – prezentują koncepcje architektoniczne dla wybranych, kluczowych stref osiedla. Węzeł komunikacyjny, wnętrze urbanistyczne między blokami i obszar rekreacyjny powiązany funkcjonalnie z ogródkami działkowymi zyskają w pr

Wizje nowe Zaspy – Zaspa Nova – prezentują koncepcje architektoniczne dla wybranych, kluczowych stref gdańskiego osiedla Zaspa. Węzeł komunikacyjny, wnętrze urbanistyczne między blokami i obszar rekreacyjny powiązany funkcjonalnie z ogródkami działkowymi zyskują w propozycjach europejskich studentów architektury nowy kształt i wyraz przestrzenny. Nowe spojrzenie i włączenie elementów własnej kultury reprezentowane studentów z Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Szkocji, Kraju Basków, Włoch, Grecji i Portugalii pozwala nam, gdańszczanom spojrzeć na znane dobrze osiedle z innej perspektywy. Projekty pokazują nieoczekiwane interpretacje odkrywające potencjał miejsca. Mogłyby one stanowić materiał do debaty na temat wspólnego dziedzictwa mieszkańców Europy, w której blok mieszkalny jest dość powszechnym wzorem domu wielorodzinnego. Kultura europejska to przemieszczanie się znaczeń, symboli i myśli ponad granicami i pokoleniami. Wielopłaszczyznowa migracja to szansa na wzbogacenie, ale też docenienie własnej, odrębnej tożsamości.

Gdańsk jako miasto portowe stanowi dobry przykład przestrzeni tranzytowej dla sztuki, literatury, rzemiosła, muzyki. Pokonywanie granic to niekończąca się podróż po licznych odniesieniach, ale też źródło zarówno tej historycznej już jak i najbardziej aktualnej Solidarności.

Wystawa zawiera projekty studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej z programu Erasmus semestru letniego roku akademickiego 2021/ 2022. Wydarzenie wzbogacone zostanie prelekcją naukową na temat „Roli dziedzictwa w rewitalizacji osiedli mieszkaniowych” (dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska) oraz „Metod rewitalizacji budynków mieszkaniowych z wielkiej płyty” (mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska)
Współkuratorkami/ współorganizatorkami wystawy są dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska oraz mgr inż. arch Anna Wróblewska – osoby prowadzące przedmiot „Design of Public Spaces with Green Elements” sem. 6, w ramach którego wykonano projekty prezentowane na wystawie.

Wernisaż 17 września, godz. 16:00 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, III piętro

 

Partnerzy

WAPG

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

16:00

Data zakończenia:

30 września 2022

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

woj. pomorskie

Organizator

Nazwa: Katedra Projektowania Środowiskowego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Osoba kontaktowa: Agnieszka Kurkowska

Telefon: 606 20 30 12

E-mail: agnkurko@pg.edu.pl

WWW: https://arch.pg.edu.pl/kps

Informacja o organizatorze:

Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność dydaktyczna oraz naukowa w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. Dotyczy ona takich dziedzin jak zrównoważone projektowanie architektoniczne, ruralistyka i architektura krajobrazu, czy kształtowanie przestrzeni

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.