fbpx

ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO Architektura drewniana wsi i miasteczek południowo-wschodniego Mazowsza

Data rozpoczęcia:

1 września 2020

wtorek

12:00

Data zakończenia:

30 października 2020

piątek

12:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wystawa podejmuje problematykę tradycyjnego budownictwa drewnianego – dominującej formy zabudowy mieszkalnej mazowieckich wsi i miasteczek do połowy XX wieku.

1 września do 30 października

W ostatnich dziesięcioleciach następuje stopniowe wypieranie budownictwa drewnianego przez zunifikowane, murowane domy mieszkalne, zrywające z dorobkiem poprzednich pokoleń. W konsekwencji zasoby architektury drewnianej gwałtownie kurczą się pod naporem przemian społeczno-gospodarczych oraz opacznie rozumianego rozwoju i postępu. Wbrew powszechnym opiniom, tradycyjna architektura drewniana cechowała się bogactwem form i detalem architektonicznym świadczącym o kunszcie i pomysłowości lokalnych cieśli. Budownictwo drewniane Mazowsza południowo-wschodniego nie tylko odróżnia się stylistycznie na tle innych historycznych regionów takich jak Kujawy czy Podhale, ale wykazuje też wewnętrzne zróżnicowane, niejednokrotnie ograniczające się do kilku sąsiadujących wsi.

Data rozpoczęcia:

1 września 2020

wtorek

12:00

Data zakończenia:

30 października 2020

piątek

12:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Zamek Królewski, dziedziniec Pałacu Pod Blachą

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Osoba kontaktowa: Sylwia Chwalana

Telefon: 224430438

E-mail: schwalana@mwkz.pl

WWW: https://www.mwkz.pl/

Informacja o organizatorze:

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków jest organem administracji zespolonej. Kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, który obejmuje swoim zasięgiem województwo mazowieckie.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.