fbpx

"Zamki na Mazowszu - interpretacja i ochrona"

Data rozpoczęcia:

3 sierpnia 2020

poniedziałek

12:00

Data zakończenia:

30 września 2020

środa

12:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wystawa obejmuje prezentację siedmiu zamków na Mazowszu, tj. zamku w Ciechanowie, Czersku, Iłży, Liwie, Broku, Sochaczewie oraz Szreńsku.

3 sierpnia do 30 września

Wystawa związana jest z wykonaniem opracowania strategii ochrony ruin zamków w województwie mazowieckim obejmującej kompleksową ocenę ich wartości, stanu technicznego, sformułowanie zaleceń naprawczych oraz określenie działań służących ochronie i zagospodarowaniu tego zasobu.
Plansze zawierają opis ogólnych informacji dotyczących opracowywanych obiektów, przedstawiają ich stan techniczny oraz kwestie ich ochrony.

Data rozpoczęcia:

3 sierpnia 2020

poniedziałek

12:00

Data zakończenia:

30 września 2020

środa

12:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Nad Bzurą- skansen, Sochaczew, Plac Kościuszki 12

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Osoba kontaktowa: Sylwia Chwalana

Telefon: 22 44 30 438

E-mail: schwalana@mwkz.pl

WWW: https://www.mwkz.pl/

Informacja o organizatorze:

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków jest organem administracji zespolonej. Kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, który obejmuje swoim zasięgiem województwo mazowieckie.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.