fbpx

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

8 września ǀ godz. 11.00, 12.00

„O niepodległości przed jej utratą. Trylogia Henryka Sienkiewicza w manuskrypcie oraz zabytki sztuki drukarskiej XVI–XVIII wieku”.

W Refektarzu zobaczymy rękopisy Sienkiewiczowskiej Trylogii, wysłuchamy opowieści o tym, jak noblista działał na rzecz odzyskania niepodległości, a także będziemy podziwiać oryginalne dokumenty polskich organizacji politycznych i wojskowych walczących o niepodległość, m.in. odezwy, zarządzenia, pisma ulotne i fotografie. Uczestnicy spotkania będą mogli też podziwiać stare druki, takie jak chociażby jeden z kilku zachowanych na świecie egzemplarzy statutów Jana Łaskiego wytłoczonych na pergaminie. Ta pierwsza kodyfikacja polskiego prawa poprzedzona została tekstem Bogurodzicy, najstarszej polskiej pieśni religijnej, rycerskiej i ojczystej.

Rezerwacja miejsc.

 

8 września ǀ godz. 12.00, 13.00

„Malarz, rysownik, więzień polityczny. Syberyjskie prace Feliksa Lachowicza ze zbiorów Ossolineum”.

W Sali pod Kopułą zaprezentowane zostaną prace Feliksa Lachowicza (1884–1941), urodzonego w Drohobyczu niezwykłego artysty-samouka, w latach I wojny światowej jeńca skazanego na pobyt na Syberii, a następnie żołnierza 5. Dywizji Strzelców Polskich, którego droga do wolnej Ojczyzny wiodła przez ziemie zauralskie. Rysunki i akwarele artysty przedstawiające jego syberyjską drogę i służbę w 5. Dywizji przedstawi kustosz Beata Długajczyk z Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich.

Rezerwacja miejsc.

 

8 września ǀ godz. 13.00, 13.30, 14.00, 14.30

„Pieniądz odrodzonej Polski. Z numizmatycznych kolekcji Ossolineum”.

Dział Numizmatyczny zaprasza na niezwykły pokaz – uczestnicy będą mogli zobaczyć środki płatnicze używane na ziemiach polskich w pierwszych latach niepodległości, tj. pierwsze banknoty markowe, pierwsze monety, banknoty markowe z okresu tzw. hiperinflacji o niezwykle wysokich wielomilionowych nominałach, pierwsze polskie złotówki z lat reformy monetarnej Władysława Grabskiego w 1924 r., a także niektóre bony i pieniądze zastępcze używane lokalnie w latach 1918–1921. Dodatkowo będzie możliwość obejrzenia bardzo rzadkich monet z okresu międzywojennego, np. prywatnej złotej dwuzłotówki wydanej przez Walerego Amrogowicza w 1928 r. czy srebrnej klipy (monety kwadratowej) z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego z 1934 r.

Rezerwacja miejsc.

 

 

8 września ǀ godz. 12.00, 13.00

„Książki w Ossolineum. Książki o Niepodległości”.

 W jaki sposób książki trafiają do Ossolineum, można będzie osobiście sprawdzić w Dziale Gromadzenia Nowych Druków Zwartych. Dział nie posiada własnych zbiorów, jest „tranzytowym” miejscem, z którego nabytki książkowe trafiają do zbiorów głównych – magazynów druków zwartych. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego widzowie nie tylko zapoznają się z nowościami wydawniczymi z bieżącego roku poświęconymi tematyce odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także poznają zasady i formy pracy działu, m.in. sposoby pozyskiwania darów, nawiązywania kontaktów z darczyńcami, a także dokonywania zakupów aukcyjnych.

Rezerwacja miejsc.

 

8 września ǀ godz. 13.00, 13.30, 14.00, 14.30

„Polski Atlas Kongresowy Eugeniusza Romera. Kartografia w Ossolineum”.

W odzyskaniu niepodległości mieli swój zaszczytny udział polscy kartografowie z Eugeniuszem Romerem na czele. Podczas wyjątkowego spotkania w Gabinecie Kartografii będzie można nie tylko podziwiać polskie mapy sprzed 100 lat, ale również wcielić się w rolę kartografa.

Rezerwacja miejsc.

 

8 września ǀ godz. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30

„Rok 1919 w Ossolineum podczas walk o Lwów. Podróż w czasie w ossolińskim magazynie”.

Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych zaprasza do wspólnej podróży w czasie, do Lwowa w 1919 r., kiedy toczyły się walki o miasto. W specjalnie zaaranżowanym na to spotkanie magazynie uczestnicy będą mieć niezwykłą możliwość poznania dramatycznego fragmentu historii Ossolineum. Rok 1919 i walki o Lwów – te wydarzenia zostaną przedstawione przez pryzmat druków znajdujących się w zbiorach, ale nie tylko, w spotkaniu weźmie też udział grupa rekonstruktorska, dzięki której uczestnicy będą mogli wczuć się w klimat wydarzeń sprzed niemal stu lat.

Rezerwacja miejsc.

 

 

8 września ǀ godz. 13.00,14.00

„Dziedzictwo Nieobecnych. Rękopiśmienny skarb kultury duchowej Żydów polskich ze zbiorów Biblioteki Ossolineum: prezentacja rękopisu hebrajskiej Tory z XV w., konserwowanej w Dziale Konserwacji ZNiO”.

Iluminowany Pięcioksiąg Mojżesza jest manuskryptem na pergaminie, jednakże nie ma charakterystycznej formy zwoju, ale jest kodeksem ujętym w okładkę z desek i skóry, zamykaną na metalowe zapinki. To bardzo niekonwencjonalna postać najważniejszego tekstu judaizmu. Dla jakich celów powstała? W jakim obszarze Europy? Co zawierają iluminacje? Nie na wszystkie pytania jesteśmy dzisiaj w stanie odpowiedzieć. Stawiamy hipotezy, o których warto podyskutować.

Rezerwacja miejsc.

 

8 września ǀ godz. 13.00, 14.00

 

„Historie przedmiotów. Historie ludzi. Spotkanie z konserwatorem metalu Ossolineum”.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie biżuteria patriotyczna okresu powstania styczniowego 1863–1864 r., medale, odznaczenia i plakiety pamiątkowe z I wojny światowej oraz pamiątki ocalałych z getta łódzkiego. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość obejrzenia niezwykłych obiektów przed konserwacją, w jej trakcie i po konserwacji. Prezentacji towarzyszyć będzie opowieść konserwatora.

Rezerwacja miejsc.

 

8 września ǀ godz. 11.00, 11.30

„Jak zabezpieczamy ossolińskie księgi? Zwiedzanie Pracowni Introligatorskiej”.

Rezerwacja miejsc.

 

8 września ǀ godz. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30

„Ossolineum praktycznie, czyli spacer nie tylko dla naszych czytelników”.

Odwiedziny czytelni i katalogu głównego. Jak nowoczesne technologie umożliwiają opracowanie i popularyzację zbiorów oraz scalanie rozproszonych kolekcji.

Rezerwacja miejsc.

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, Monika Bronowicka, tel. 575 895 999, e-mail: monika.bronowicka@ossolineum.pl

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.