fbpx

Żagań w dobie Piastów

Data rozpoczęcia:

19 września 2020

sobota

Data zakończenia:

30 września 2020

środa

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Historia Żagania w swoim najwcześniejszym okresie aż do roku 1472 jest związana z historią Śląska i władcami Polski z rodu Piastów.

Za pomocą prezentacji medialnej przedstawiona zostanie najstarsza, piastowska historia Żagania. Prezentacja zostanie zamieszczona w Internecie.

Data rozpoczęcia:

19 września 2020

sobota

Data zakończenia:

30 września 2020

środa

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Strona internetowa, blog i strona na portalu społecznościowym Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy w Żaganiu

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu

Osoba kontaktowa: Urszula Sitarz

Telefon: 68 477 64 82

E-mail: u.sitarz@mbpzagan.pl

WWW: http://www.mbpzagan.pl

Informacja o organizatorze:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu od 1947 roku wpisała się na trwałe w wizerunek miasta. Prowadzi działalność merytoryczną, kulturalną, edukacyjną i rozrywkową. Dużo miejsca przeznacza na działania związane z regionem: promuje lokalną historię, sztukę, literaturę.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.