fbpx

Z winem w tle : winiarstwo Ziemi Lubuskiej w świetle wybranych zbiorów WiMBP w Zielonej Górze

Data rozpoczęcia:

4 września 2023

poniedziałek

10:00

Data zakończenia:

30 września 2023

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lubuskie winiarstwo stanowi żywą tradycję regionu i miasta Zielona Góra. Wystawa przywołuje pamięć o przeszłych i współczesnych działaniach nawiązujących do tej tradycji .

W ramach wystawy „Z winem w tle : winiarstwo Ziemi Lubuskiej w świetle zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze” zaprezentowane zostaną wybrane zbiory z Działu Zbiorów Specjalnych oraz Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej. Wystawę otworzą przykłady piśmiennictwa tematycznie odnoszącego się do lubuskiego winiarstwa. Wśród zaprezentowanych obiektów znajdą się również dzieła lubuskich artystów plastyków inspirowane tematyką winiarską m.in. prace Ireny Bierwiaczonek, Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz, Klemensa Felchnerowskiego, Adama Bagińskiego, Barbary Czerkawskiej oraz fotografie dokumentujące zielonogórskie winobrania. Wino stało się tematem zorganizowanego w 2009 roku w Zielonej Górze XI Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Prezentowana wystawa pozwala na przywołanie najciekawszych prac tej edycji konkursu o winie i winobraniu na wesoło. Znaczącą grupę prezentowanych obiektów stanowią Dokumenty Życia Społecznego (DŻS): etykiety z lokalnie wytwarzanych win, informatory, karty win, foldery dotyczące imprez winiarskich. Wystawie towarzyszą wybrane, znajdujące się w zbiorach biblioteki plakaty winobraniowe.

Data rozpoczęcia:

4 września 2023

poniedziałek

10:00

Data zakończenia:

30 września 2023

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. CYpriana Norwida w Zielonej Górze

Osoba kontaktowa: Maria Radziszewska

Telefon: 684532616

E-mail: m.radziszewska@wimbp.zgora.pl

WWW: https://biblioteka.zgora.pl/

Informacja o organizatorze:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze jest instytucją kultury o szerokim profilu działania. Zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie podstawowej statutowej działalności oraz pełni w mieście i regionie znaczącą rolę kulturotwórczą.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.