fbpx

Z jarocińskiego ratusza i nonatolijskiej drukarni do każdego laptopa czyli kręte drogi skarbów PTPN

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

15:00

Data zakończenia:

19 września 2020

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa mamy przyjemność zaprosić Państwa na dwa wykłady o tym samym tytule, w trakcie których prelegenci opowiedzą o drodze jaką przebyły wybrane skarby PTPN.

Pierwszy wykład odbędzie się 12 września o godz. 15:00 w Sali Posiedzeń PTPN, który wygłosi dr Norbert Delestowicz (Dyrektor Biblioteki PTPN), w trakcie którego będą mieli Państwo okazję poznać drogę jaką przebył jeden z naszych regionalnych druków, a mianowicie najstarsza księga wójtowska miasta Jarocina pochodząca z księgozbioru Biblioteki PTPN (Akta urzędu wójtowskiego w Jarocinie z lat 1557-1611. Odpisy z końca XVI i początku XVII w.), od momentu przekazania go do naszych zbiorów do wydania edycji źródłowej (planowane w grudniu 2020 r.).

Drugi wykład odbędzie się 19 września również w Sali Posiedzeń PTPN o godz. 15:00, wygłosi go dr Anna Kryszak (Sekcja Zbiorów Specjalnych Biblioteki PTPN), która opowie o drodze wybranych inkunabułów ze zbiorów Biblioteki PTPN, w tym druku z Nonatoli (Włochy), od momentu wpisania ich do naszych zbiorów po proces digitalizacji trwający w chwili obecnej.

Każdemu z wykładów towarzyszyć będzie tematyczna wystawa obiektów ze zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

15:00

Data zakończenia:

19 września 2020

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Osoba kontaktowa: Patrycja Krawczyk

Telefon: 61 852 74 41

E-mail: patrycja.krawczyk@ptpn.poznan.pl

WWW: http://ptpn.poznan.pl/

Informacja o organizatorze:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk specjalizuje się w działaniach z zakresu promocji i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. PTPN.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.