fbpx

XVI edycja FESTYNU ARCHEOLOGICZNEGO ZBUCZ–GRODZISKO

Data rozpoczęcia:

3 września 2023

niedziela

12:00

Data zakończenia:

3 września 2023

niedziela

22:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

3 wrześnie2023 r. na zabytkowym grodzisku, tzw. „Wał” w pobliżu miejscowości Zbucz odbędzie się XVI edycja FESTYNU ARCHEOLOGICZNEGO ZBUCZ–GRODZISKO. Początek godzina 12.00

3 wrześnie2023 r. na zabytkowym grodzisku, tzw. „Wał” w pobliżu miejscowości Zbucz odbędzie się XVI edycja FESTYNU ARCHEOLOGICZNEGO ZBUCZ–GRODZISKO. Początek godzina 12.00.

Jednym z podstawowych celów owego przedsięwzięcia jest wypromowanie unikatowego zabytku archeologicznego. Dotychczas przeprowadzone prace wykopaliskowe na terenie grodziska przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnografii PAN potwierdzają, że jest to jedno z najstarszych zachowanych grodzisk schronieniowych na terenie Podlasia. Jego pochodzenie datuje się na IX-X wiek. Atutem tego obiektu jest też jego położenie oraz obecność innych obiektów archeologicznych, m. in. dwóch „kurhanów”.

W programie:

– blok archeologiczny w ramach którego odbędą się różne pokazy i warsztaty, m.in.: wyrób biżuterii, dawna kuchnia, zielarstwo, czerpanie papieru, hafciarstwo wczesnośredniowieczne, dawne gry i zabawy dla dzieci, heraldyka, złotnictwo, brązownictwo, tkactwo, garncarstwo, wytop żelaza, kowalstwo, snycerstwo, wypał dziegciu i stanowiska łucznicze

– walki drużyn wojów wczesnośredniowiecznych
– pokazy łucznictwa konnego

– konkursy

– występy zespołów artystycznych

Partnerzy

Województwo Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Data rozpoczęcia:

3 września 2023

niedziela

12:00

Data zakończenia:

3 września 2023

niedziela

22:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

festyn / biesiada

Lokalizacja:

Grodzisko w Zbuczu

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

Osoba kontaktowa: Marcin Bołtryk

Telefon: 506757729

E-mail: gok@ugczyze.pl

Informacja o organizatorze:

Organizatorem jest Urząd Gminy Czyże oraz Gminny Ośrodek kultury w Czyżach

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.