fbpx

Wystawa „Zaścianek i dwór - dwie ścieżki archiwalne. Dzieje zaścianka Kisielany Żmichy i ziemiańskiej rodziny Wolińskich w świetle archiwów rodzinnych

Data rozpoczęcia:

15 września 2016

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W związku z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa 2016, Archiwum Państwowe w Siedlcachzaprasza 15 września  na wernisaż wystawy archiwalnej „Zaścianek i dwór – dwie ścieżki archiwalne. Dzieje zaścianka Kisielany Żmichy i ziemiańskiej rodziny Wolińskich w świetle archiwów rodzinnych”.

Wystawa „Zaścianek i dwór. Dwie ścieżki archiwalne” jest wspólną inicjatywą Archiwum Państwowego w Siedlcach, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Stowrzyszenia Ksielany Żmichy Zielony Gaj. Instytucje te wraz z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych sfinansowały niniejsze przedsięwzięcie. Pierwsza część wystawy – „Zaścianek” jest kontynuacją zapoczątkowanej przed kilku laty akcji „Archiwum Rodzinne”. Materiały zbierane z terenu podsiedleckich Kisielan Żmich były już raz prezentowane na wystawie Archiwum Państwowego w Siedlcach „Archiwum rodzinne. Kisielany Żmichy” w 2012 r., pokłosiem akcji „Archiwum Rodzinne” był  katalog wystawy oraz dwa kalendarze. Obecnie prezentujemy rozszerzoną, uzupełnioną i poprawioną wersję wystawy. Przybrała ona także zupełnie inną postać graficzną.

Druga część wystawy poświęcona jest ziemiańskiej rodzinie Wolińskich herbu Lubicz. Składa się na nią trzynaście plansz, na których znalazło się kilkaset fotografii pochodzących z archiwum rodzinnego.

Istnieją nader ciekawe, związki powiązania między obiema częściami i zbiorowymi bohaterami wystawy. W XVIII w. Wolińscy herbu Lubicz zamieszkiwali we wsi Ziomaki pobliskiej Kisielanom  (odległość zaledwie 1 km), leżącej w parafii Niwiski. Kisielany pojawiają się zresztą w staropolskich dokumentach przechowywanych w archiwum rodziny Wolińskich. W czasach późniejszych Wolińscy przebywali i przemieszkiwali w Nadliwiu – znanym letnisku czasów międzywojnia; Kisielany Żmichy w okresie międzywojennym także były znaną miejscowością wypoczynkową.

Wreszcie – i Majątek Kosów i Kisielany leżą na terenach tej samej krainy historycznej – Podlasia, a mieszkańcy Majątku Kosów i zaścianka Kisielany Żmichy wywodzą się z szeregów odwiecznej polskiej szlachty. Związki owe sprawiają, że obie części wystawy wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójną opowieść o losach społeczności szlacheckiej związanej z Mazowszem i Podlasiem.

 

Otwarcie wystawy przewidziane jest na godzinę 11.00

Data rozpoczęcia:

15 września 2016

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Archiwum Państwowe w Siedlcach

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Fundację Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum oraz Stowarzyszenie Kisielany Żmichy „Zielony Gaj”

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.