fbpx

WYSTAWA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SZCZECINIE

Data rozpoczęcia:

14 września 2023

czwartek

12:00

Data zakończenia:

30 września 2023

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wystawa dla zainteresowanych dziejami Biblioteki Pedagogicznej w Szczecinie.

Ekspozycja najważniejszych zbiorów oraz ksiąg pamiątkowych Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej pochodzących z jej poprzednich siedzib. Zwiedzający będą mieli okazję zgłębić historię księgozbiorów oraz poznać najważniejsze wydarzenia w dziejach Biblioteki Pedagogicznej.

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie została utworzona już w czerwcu 1946 roku. Początkowo jej księgozbiór liczył tylko 500 woluminów, uzyskanych głównie z darów. Była pierwszą na Pomorzu Zachodnim biblioteką nauczycielską, a nadano jej nazwę Centralna Biblioteka Wojewódzka. W tym okresie musiała od podstaw budować swoją tożsamość w mieście, które dopiero po drugiej wojnie światowej znalazło się w granicach Polski; w mieście, w którym były tylko zbiory książek niemieckich, a polską książkę trzeba było dopiero sprowadzić lub wydrukować.
W 1951 roku uzyskała miano Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Organizacyjnie była powiązana z Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego. Od momentu uruchomienia była biblioteką specjalistyczną, której podstawowym zadaniem było umożliwienie podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli i pracowników oświaty, a także stworzenie im warunków do pracy naukowo-badawczej oraz otoczenie opieką merytoryczną bibliotek i bibliotekarzy szkolnych. W 1969 roku uruchomiono filię Biblioteki Pedagogicznej w formie czytelni pedagogicznej przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 105. Od 1993 roku biblioteka znajdowała się w strukturach Centrum Informacji Edukacyjnej. W 1997 roku weszła w skład placówek oświatowych pod nazwą Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. W 1999 roku znowu stała się samodzielną jednostką wraz 15 filiami terenowych bibliotek pedagogicznych. Od 2004 roku funkcjonuje w strukturach Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, mieszczącego się przy ul. Sowińskiego 68, pod nazwą Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie.

Data rozpoczęcia:

14 września 2023

czwartek

12:00

Data zakończenia:

30 września 2023

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
ul. Generała J. Sowińskiego 68

woj. zachodniopomorskie

Organizator

Nazwa: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

Osoba kontaktowa: Natalia Cybort-Zioło

Telefon: 91-435-06-49

E-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

WWW: https://zcdn.edu.pl/

Informacja o organizatorze:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to placówka wojewódzka akredytowana przez kuratora oświaty, zatrudniająca nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, bibliotekarzy. Głównym celem działalności ZCDN-u jest dokształcanie czynnych zawodowo nauczycieli z Pomorza Zachodniego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.