fbpx

Wystawa : Ślązacy dla Niepodległej. Już plebiscyt tu nadchodzi

Data rozpoczęcia:

18 września 2020

piątek

12:00

Data zakończenia:

18 września 2020

piątek

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Na planszach wystawowych pokazane zostaną opolanom miejsca, które nie są przez nich identyfikowane historycznie. W sposób ciekawy i atrakcyjny wizualnie pokażemy nie tylko wielką politykę światową, która pojawiła się w traktacie wersalskim w artykule 88 dotyczącym Śląska, ale także codzienne życie na pograniczu.

Wystawa prezentowana będzie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Ukazywać będzie aktywność miejscowego środowiska polskiego. Na planszach wystawowych pokazane zostaną opolanom miejsca, które nie są przez nich identyfikowane historycznie. W sposób ciekawy i atrakcyjny wizualnie pokażemy nie tylko wielką politykę światową, która pojawiła się w traktacie wersalskim w artykule 88 dotyczącym Śląska, ale także codzienne życie na pograniczu. Opole jako siedziba Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej dla Górnego Śląska i ze stacjonującymi wojskami sił ententy stało się w tym jednym momencie historycznym centrum wydarzeń międzynarodowych, identyfikowanym na mapie Europy.
W przypadku zaostrzenia zaleceń epidemiologicznych, związanych z wirusem COVID-19, zastrzegamy sobie możliwość udostępnienia wystawy jedynie elektronicznie, na portalu Instytutu Śląskiego ( www.instytutslaski.com). Prosimy o sprawdzanie strony internetowej w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.

Data rozpoczęcia:

18 września 2020

piątek

12:00

Data zakończenia:

18 września 2020

piątek

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Organizatorzy

Nazwa:

  • Instytut Śląski
  • Muzeum Śląska Opolskiego
  • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  • Archiwum Państwowe w Opolu
  • Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu

Osoba kontaktowa: Krzysztof Marcinkiewicz

Telefon: 737160904

E-mail: k.marcinkiewicz@instytutslaski.com

WWW: http://instytutslaski.com/

Informacja o organizatorze:

Do zakresu działalności Instytutu należy realizacja polityki pamięci na obszarze Śląska w jego historycznych granicach, tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem historii i dziedzictwa kulturowego ludności polskiej zamie

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.