fbpx

Wystawa pt. Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy

Data rozpoczęcia:

21 września 2016

środa

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Fundacja Pałac Bojadła dnia 21 września 2016 r. zorganizuje w żagańskim pałacu interaktywną, multimedialną wystawę pn. „Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy”. Celem ekspozycji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez prezentację wartości artystycznych i historycznych zabytków Lubuskiego. Na wystawie zostaną zaprezentowane zabytki związane z historią kilku lubuskich rezydencji, ale również słynnych osób zamieszkujących je oraz ich rodzin. Będą to materiały ikonograficzne plany, mapy, karty pocztowe, grafiki, fotografie rodzinne, ale również korespondencja czy inne przedmioty związane z życiem codziennym: porcelana, zastawy stołowe.

Aby nadać ekspozycji charakteru edukacyjnego, wszystkie materiały zostaną wyeksponowane w pięciu blokach tematycznych, pogrupowane tematycznie wg. epok:

1. Renesans i późny renesans (Siedlisko, cz. 1 – rezydencja G. von Schenaicha, ok. 1600 r.)

2.  Barok i rokoko (Słońsk, 2 poł. XVII w., Bojadła, 1 poł. XVIII w., Brody, 1740-1763, czyli epoka H. hr. Bruehla; Zabór, 1744-1770, czyli epoka F. A. hr.  Cosel, Żary: Georg Philipp Telemann, niemiecki kompozytor  okresu baroku, od 1705 r. kapelmistrz Promnitzów

3. Klasycyzm (Żagań, cz. 1 – dwór Piotra Birona /1786-1800/)

4. Romantyzm (Cybinka, ok. 1800, ośrodek kultury wczesnego romantyzmu, Siedlisko, cz. 2, 1 poł. XIX w., rezydencja romantyczna – nowe budowle parkowe, wpływy Puecklera, Schinkla, twórcy epoki romantyzmu na dworze w Siedlisku; Żagań, cz. 2, dwór ks. Doroty, ok. 1850, jako obiekty dodatkowe Otyń i Zatonie)

5. 2 poł. XIX w.-pocz. XX w. (Trzebiechów – od lat 70. XIX w., czyli czasy Marii Aleksandryny Reuss i Henryka VII Reuss – przebudowa pałacu w stylu neorenesansu francuskiego, założenie „Domu Zofii”, potem sanatorium; Klenica; Iłowa /pocz. XX w./ – czasy Fritza hr. von Hochberg: przebudowa pałacu, nowe ogrody tematyczne w parku, m.in. japoński, chiński, różany

            Taka forma aranżacji pokaże nie tylko rozwój obiektów na przestrzeni wieków, ale także pokaże zmieniające się tendencje w stylach architektonicznych, a także w sztuce epoki i życiu społecznym. Wystawę dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji PZU.

Data rozpoczęcia:

21 września 2016

środa

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Pałac Książęcy

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Fundacja Pałac Bojadła, ul. Kościelna 1, 66-130 Bojadła

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.