fbpx

Wystawa i warsztaty

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

Data zakończenia:

23 września 2022

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Stowarzyszenie „Koronczarki Ziemi Krakowskiej” zrzesza depozytariuszki elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest krakowska koronka klockowa.

W ramach wydarzenia EDD Stowarzyszenie „Koronczarki Ziemi Krakowskiej”, które zrzesza depozytariuszki elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest krakowska koronka klockowa, przygotowuje wystawę prac koronczarskich oraz warsztaty. Warsztaty odbędą się w drugi i trzeci weekend września w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa/ Muzeum Krakowa w Domu pod Krzyżem w Krakowie. Na wystawie pokażemy specjalnie w tym celu wykonane prace na podstawie wzorników Marii Modes-Dudrewiczowej i Haliny Steczek oraz ich współczesne wykorzystanie. W czasie warsztatów będzie można nauczyć się technik koronczarskich.

Galeria

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

Data zakończenia:

23 września 2022

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

inne

Lokalizacja:

Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa (Muzeum Krakowa), Dom pod Krzyżem

woj. małopolskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Koronczarki Ziemi Krakowskiej
  • Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa/ Muzeum Krakowa

Osoba kontaktowa: Justyna Łukaszewska-Haberkowa

Telefon: (12) 426 50 60

E-mail: justyna.lukaszewska-haberko@ignatianum.edu.pl

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie „Koronczarki Ziemi Krakowskiej” zrzesza depozytariuszki elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest krakowska koronka klockowa.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.