fbpx

"Europejskie korzenie Poznania"

Data rozpoczęcia:

7 września 2022

środa

10:00

Data zakończenia:

20 września 2022

wtorek

10:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wystawa „Europejskie korzenie Poznania” prezentuje dawne widoki miast zachodniej Europy, skąd przybywali nowi obywatele Poznania w latach 1575-1793.

Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza na wystawę „Europejskie korzenie Poznania”, która prezentuje dawne widoki miast zachodniej Europy, skąd przybywali nowi obywatele Poznania w latach 1575-1793.

Inspiracją do stworzenia ekspozycji są dwa rękopisy z zespołu Akta miasta Poznania (sygn. I 273 oraz I 274), które zawierają liczne wpisy określane jako ius civili, czyli przyjęcia do prawa miejskiego.
Wystawa przybliża dawną ikonografię miast. Każda z tablic poświęcona jest jednemu z wybranych miast i przedstawia dawną panoramę wraz z herbem, kilka wybranych wpisów z obu cytowanych rękopiśmiennych akt miasta Poznania. Niekiedy tablica przedstawia obywatela Poznania (np. Jakub Kanadey, Meissner, W. Graff), pochodzącego z krajów Europy zachodniej, jego dzieła (np. wyroby złotnicze, obrazy, portrety itp.) oraz wykaz cudzoziemców, którzy przyjęli prawo miejskie stolicy Wielkopolski.

Uzupełnieniem są epitafia i płyty nagrobne zgromadzone w polskich lapidariach rzeźby sepulkralnej. Wykorzystano również wykazy obciążeń fiskalnych oraz testamenty i inwentarze mieszczan poznańskich z XVI – XVIII stulecia, zawierające informacje o zamieszkaniu nowych obywateli przybyłych z Europy zachodniej.

 

Wystawę można obejrzeć na Wolnym Dziedzińcu przed Urzędem Miejskim – Plac Kolegiacki w Poznaniu

Data rozpoczęcia:

7 września 2022

środa

10:00

Data zakończenia:

20 września 2022

wtorek

10:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Poznań, Wolny Dziedziniec przed Urzędem Miejskim. Plac Kolegiacki

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Osoba kontaktowa: Przemysław Wojciechowski

Telefon: 696 011 839

E-mail: pwojciechowski@poznan.ap.gov.pl

WWW: http://poznan.ap.gov.pl/

Informacja o organizatorze:

Archiwum Państwowe gromadzi, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne z terenu Wielkopolski

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.