fbpx

Wystawa "Dawne zawody i rzemiosła wiejskie na terenie Bełku"

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

14:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wystawa „Dawne zawody i rzemiosła wiejskie na terenie Bełku” – wystawa będzie stworzona we współpracy z mieszkańcami naszej miejscowości, którzy udostępnią na jej potrzeby zdjęcia ze swojego archiwum domowego na temat dawnych zawodów i rzemiosł.

Między innymi na wystawie pojawią się informacje o sklepach kolonialnych, gręplarni, kowalstwie itp. Tworzenie wystawy będzie nadzorowane przez partnera projektu – Muzeum im. o. E. Drobnego w Rybniku, który również na potrzeby tego działania udostępni swoje zasoby fotograficzne.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

14:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Bełk, ul. Kościelna

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk

Osoba kontaktowa: Katarzyna Mazur

Telefon: 500363599

E-mail: stowarzyszeniebelk@gmail.com

WWW: https://www.belk.pl/ https://www.odkryjdziedzictwo.pl/

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk od początku działalności podejmuje działania mające celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, promocję kultury i rozrywki, aktywizację mieszkańców oraz działania na rzecz rozwoju. Od kilku lat działa na rzecz ochrony zabytków.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.