fbpx

Wykład o twórczości Chrystiana Boltanskiego

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

16:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wykład Krzysztofa Jędrzejczaka: „Twórczość Chrystiana Boltanskiego (1944-2021) jako kontynuacja problematyki związanej z tematyką artystów z Kręgu Arsenału (Łączy nas historia)”.

Wykład będzie poświęcony Chrystianowi Boltanskiemu – artyście intermedialnemu, urodzonemu w 1944 roku w Paryżu. Twórczość Boltanskiego ukazana zostanie w kontekście wydarzeń historycznych, które w sposób znaczący wpłynęły na charakter jego sztuki. Nastąpi także krótkie porównanie rozwiązań formalnych stosowanych w instalacjach artysty z dziełami plastycznymi wybranych twórców „Z kręgu Arsenału”. Podczas prezentacji omówiona zostanie także specyfika relacji pomiędzy widzem a wieloelementowymi realizacjami artystycznymi w konkretnej przestrzeni, zwanymi instalacjami.

 

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

16:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35
66-400 Gorzów Wielkopolski

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

Osoba kontaktowa: Krzysztof Jędrzejczak

Telefon: 95 732 28 43

E-mail: info@muzeumlubuskie.pl

WWW: https://muzeumlubuskie.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim to instytucja kultury, której celem jest ochrona dóbr kultury i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu. Istnieje od 8 września 1945 roku.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.