fbpx

Wycieczki do niewidzialnego pałacu

Data rozpoczęcia:

17 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Rezerwat Archeologiczny Genius loci zaprasza 17 września 2016 r. o godz. 12.00 i 15.00na „Wycieczki do niewidzialnego pałacu”.

Dwa spotkania na temat palatium Mieszka I w Poznaniu – budowli, której fundamenty zostały odkryte podczas badań archeologicznych. Zwiedzanie okolic Kościoła NMP na Ostrwie Tumskim w Poznaniu z przewodnikiem, który opowie o odczytywaniu przenikania się różnych elementów historii i epok w jednym miejscu. Czas  zwiedzania ok. 1 godziny.

 Zapisy od 01. do 16.09.2016 r. na adres mailowy: rezerwat@muzarp.poznan.pl lub telefonicznie 61 852 21 67

Atrakcją Europejskich Dni Dziedzictwa będzie w rezerwacie jubileuszowa wystawa POKOLENIE 966 – ŚWIT WIELKICH PRZEMIAN

Badania archeologiczne prowadzone na terenie Ostrowa Tumskiego, trwające już prawie stulecie, pozwoliły na odzyskanie pamięci o wielkości i znaczeniu grodu poznańskiego.  Monumentalne fortyfikacje grodowe, pierwsze kamienne budowle rezydencjonalne i sakralne oraz wielkie przemiany jakich areną stała się tutejsza warownia w drugiej połowie X wieku, wzbudzają podziw i uznanie. W kontekście tych wydarzeń naturalne jest przywoływanie wielkich postaci – autorów i budowniczych początków polskiej państwowości – szczególnie Mieszka I i Bolesława Chrobrego, księżnej Dobrawy czy pierwszego biskupa – Jordana i jego następców. Archeologia jednak pozwala ocalić od zapomnienia również ich poddanych, o których milczą  kronikarze. Od 1994 roku trwają badania na terenie poznańskiej Śródki, gdzie znajdowało się rozległe cmentarzysko użytkowane przez mieszkańców grodu. Kim byli pochowani tam ludzie? Bezimienni bohaterowie czasów, w których zmieniało się wszystko wokół, a wiara chrześcijańska otwierała przed mieszkańcami tych ziem drogę ku nowym horyzontom duchowości i kultury europejskiej. Badania nekropoli wczesnośredniowiecznej, dostarczyły wielu bezcennych zabytków, składających się na wyposażenie grobów. Tworzą one obraz kultury materialnej czasów, w których na ziemie polskie wkraczało chrześcijaństwo.  Dzięki  dobrze zachowanym szczątkom kostnym nauka pozyskała informacje o ludziach żyjących pod koniec X i w początkach XI wieku w grodzie Poznana. Nowoczesne metody antropologiczne pozwalają na poznanie ich twarzy, po tysiącu latach spojrzenie w oczypokoleniu czasów Mieszka – pierwszych chrześcijan na ziemiach polskich.

DOJAZD: tramwajem na Ostrów Tumski w Poznaniu (nr 8, 17 – przystanek „katedra”).

Parkowanie na terenie Ostrowa Tumskiego

Data rozpoczęcia:

17 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Rezerwat Archeologiczny

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Rezerwat Archeologiczny Genius loci – dział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, ul. Posadzego 3, 61-108, Poznań, rezerwat@muzarp.poznan.pl, Tel. 61 852 21 67, www.muzarp.poznan.pl/rezerwat/

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.