fbpx

Wycieczka poznawcza „U źródeł Szeszupy”

Data rozpoczęcia:

11 września 2017

poniedziałek

Data zakończenia:

15 września 2017

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Suwalski Park Krajobrazowy powstał 12 stycznia 1976 r. i jest to najstarszy park krajobrazowy w Polsce. Jego siedziba znajduje się w Turtulu – przysiółku wsi Malesowizna i położona jest w rynnowej dolinie rzeki Czarna Hańcza, na jednym z pagórków ozu turtulskiego. Wzniesienie obmywają wody stawu turtulskiego, spiętrzonego na potrzeby pracującego tu kiedyś młyna wodnego. Krawędź rynnowej doliny rzecznej stanowi dogodny punkt widokowy na przełomowy odcinek Czarnej Hańczy oraz na źródliska i zagłębienie rzeki Szeszupy. Tutaj również biorą swój początek dwie ścieżki poznawcze „Doliną Czarnej Hańczy” i „U źródeł Szeszupy. 

Suwalski Park Krajobrazowy zaprasza grupy szkolne na wycieczki z przewodnikiem ścieżką poznawczą „U źródeł Szeszupy” (termin i godzina ustalana indywidualnie). Wędrówka rozpoczyna się w Malesowiźnie, nieopodal źródeł rzeki Szeszupy i jest opowieścią o losach ludzi, którym przyszło żyć w jej pobliżu. W miejscowości Szeszupka znajduje się cmentarz ewangelicki – pamiątka po przybyłych tu w drugiej połowie XVIII w. kolonistach niemieckich. W Wodziłkach – wsi założonej pod koniec XVIII w. przez uciekających przed represjami religijnymi staroobrzędowców znajduje się zabytkowa molenna oraz cmentarz.

 

 

Organizator:

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna-Turtul

16-404 Jeleniewo

tel. 87 569-18-01

e-mail: turtulspk@gmail.com

www.spk.org.pl

 

Data rozpoczęcia:

11 września 2017

poniedziałek

Data zakończenia:

15 września 2017

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Suwalski Park Krajobrazowy

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Suwalski Park Krajobrazowy

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.