fbpx

Wycieczka po obiektach, które zostały przebudowane po II Wojnie jako przykład repolonizacji Gliwic

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

10:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

11:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Podcienia charakterystyczne dla gliwickiego Rynku są elementem wyróżniającym Gliwice spośród innych miast województwa śląskiego.

Rynek w Gliwicach został wytyczony i ukształtowany jako centralny plac miasta w momencie jego lokacji na prawie niemieckim w XIII wieku i, co jest zrozumiałe, na przestrzeni dekad i stuleci wielokrotnie się zmieniał, najczęściej z powodu pożarów. Jednak każdorazowo zabudowa nie naruszała średniowiecznego zarysu ulic i placów. Ostatnia taka wymiana nastąpiła relatywnie niedawno, bo po 1945 roku. I to, co obecnie widzimy, to artystyczna kreacja architekta, dr. inż. Franciszka Maurera.
„Repolonizacja” naszego Rynku, czyli dodanie arkad w przyziemiach kamieniczek, miała na celu zaakcentowanie polskości jako antidotum dla przesiedlonych mieszkańców próbujących zapomnieć o koszmarze wojennym. Nie chodziło tu, jak niektórzy mu przypisują, o zgodny z linią partii polityczny podtekst. Trzeba też pamiętać, że w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia obiektów z przełomu XIX i XX wieku (a z tego czasu pochodziła przedwojenna zabudowa Rynku) nie traktowano jako architektury zabytkowej.
W efekcie tych prac obecnie na terenie starówki gliwickiej występuje zabudowa z przełomu XIX i XX w. zabudowa oraz obiekty współczesne o charakterze plombowym, stylizowane na historyczne z dominacją cech renesansu.

Galeria

Partnerzy

Muzeum w Gliwicach

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

10:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

11:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Stare Miasto w Gliwicach, tj. teren zamknięty pierścieniem ulic Dolnych Wałów oraz Górnych Wałów, z akcentem na Rynek.

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Miejski Konserwator Zabytków oraz Muzeum w Gliwicach

Osoba kontaktowa: Ewa Pokorska-Ożóg, mkz

Telefon: 601 410 995

E-mail: pokorska-ozog_e@gmail.com

Informacja o organizatorze:

Od 1996 zajmuje się ochroną zabytków w UM w Gliwicach. Pełniła funkcję ŚWKZ w latach 2016 i 2017. Od 2006 pracuje jako nauczyciel akademicki w WST w Katowicach. Stypendystka Marszałka Woj. Śl. Autorka Piękna użytecznego oraz Kolorów miasta, które nagrodzono w konkursie GKZ i SKZ.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.