fbpx

Wszyscy dla Dziedzictwa - ocalić od zapomnienia

Data rozpoczęcia:

10 września 2023

niedziela

12:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Sieniawa leży w wąskiej, cienistej dolinie rzeki Raby, stąd nazwa Sieniawa od pojęcia „sień”. Została założona przez Wawrzyńca Spytko Jordana, wojewodę krakowskiego w XVI wieku.

Była lokowana na prawie niemieckim. Pierwsze dokumenty, w których Sieniawa została wymieniona z nazwy pochodzą z 1581r. i znajdują się w archiwach Kurii Krakowskiej, oznacza to, że w 1581r istniała już wieś o nazwie Sieniawa licząca ok. 100 mieszkańców. Od pierwszej połowy XVII w. Sieniawa jest własnością kolejnych dziedziców – pierwszym był Kasper Sierakowski z Bogusławic., który wybudował w Sieniawie dwór, wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Dwór do dziś jest ozdobą wsi. Jednym z kolejnych właścicieli Sieniawy był Andrzej Sędzimir, który w 1746r podjął starania o wybudowanie we wsi kościoła.

Dwór i jego mieszkańcy byli światłymi ludźmi o czym świadczy wychowanie we dworze wielu dziewcząt – mieszkanek wsi Sieniawa. Dziedziczka, bo tak nazwaną ostatnią mieszkankę dworu dbała o porządne przygotowanie do pełnienia ról w dorosłym życiu. Uczyła te dziewczyny prac domowych, higieny żywienia, pierwszej pomocy chorym: słowem zapisała się w społeczności ludzi jako dobry człowiek.

Po II wojnie mieszkańcy dworu wyemigrowali. Dwór pełnił rolę hodowli jedwabników morwowych, miał wielu mieszkańców kwaterowanych przez miejscowe władze. Krótko mieściła szkołę podstawową. Dziś w zabudowaniach gospodarczych mieści się spółdzielnia szklarska, a sam budynek dworu jest w złym stanie i wymaga generalnego remontu.

Powstał pomysł, aby dokonać odnowienia kompleksu dworskiego na potrzeby mieszkańców Sieniawy i uczynić atrakcją naszej wsi.

1 października 2017 r.odbył Dzień Otwarty w Dworze, który był początkiem prac konserwatorskich, a mieszkańcy byli zaproszeni na spotkanie przy kompleksie dworku.

Zespół parkowo-dworski z połowy XVII wieku w Sieniawie

W 2016 roku zespół parkowo-dworski w Sieniawie zakupiła rodzina Wójtowiczów, która obecnie poczynia wszelkie starania aby przywrócić dawną świetność dworu. Obecnie rodzinna „Firma Wiktoria” jest odpowiedzialna za rewitalizacje zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego.

Dwór w Sieniawie ma służyć społeczeństwu lokalnemu i nie tylko, poprzez organizowanie różnych wydarzeń oraz pielęgnowanie staropolskich tradycji. We Dworze organizowane będą wernisaże oraz wystawy. Rodzina z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem podjęła się tego wielkiego dzieła mając na celu odtworzenie Dworu w formie pierwotnej i poznanie jego historii. Obecnie Dwór jest w stanie nienadającym się do użytkowania. Wymaga gruntownego remontu, który wymaga wielu nakładow finansowych i w związku z tym prace zostały podzielone na poszczególne etapy:

iOd 2017 roku dwór jest w trakcie rewitalizacji. Wielki wkład ma architekt Maciej Zubek. Prace konserwatorsko-restauratorskie są prowadzone pod nadzorem Pana Konserwatora kierownika WUOZ Delegatury w Nowym Targu Pawła Dziuban oraz Firmy AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki z Krakowa Radomir Pałka .Pracami konstrukcyjno-budowlanymi kieruje Rafał Czyrnek.

Zakres prac został podzielony na etapy nie mniej jednak zaczyna już tętnić życiem jak kiedyś wykorzystyjąc przepiękny park otaczający dwór kultywując tradycje staropolskie oraz organizowane są przedsięwzięcia związane z rozpowszechnianiem wiedzy dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz kształtowaniem postaw religijnych, patriotycznych, w szczególności wśród młodych ludzi.

Z inicjatywy właścicieli zostało założone stowarzyszenie które wspiera w/w działania.

Dziedziniec sieniawiańskiego dworu stał się obecnie miejscem cyklicznych wystaw dzięki nawiązaniu współpracy z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.

Dzięki wsparciu wielu miłośników zabytków oraz lokalnych grup działania sieniawiański dwór stał się kolebką kultury.

Wszystkim związanych i niosących pomoc w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz przekazywanie jego wartości naszym pokoleniom składamy serdeczne podziękowania

W godzinach od 12.30 do 14.30 prezentacja dworu w Sieniawie

Od godziny 15.00 włączamy się do uroczystości na Skwerze Rabiańskiego

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

10 września 2023

niedziela

12:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Sieniawa 302

woj. małopolskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sieniawie

Osoba kontaktowa: Krystyna Wójtowicz

Telefon: +48502157771

E-mail: christina1@interia.eu

WWW: https://www.dworwsieniawie.pl/

Informacja o organizatorze:

Rewitalizacja Zespołu Parkowo-Dworskiego w Sieniawie
„Wszyscy dla Dziedzictwa“
Zespół Parkowo-Dworski w Sieniawie wpisany do rejestrów zabytków województwa Małopolskiego pod nr
A-106/A-217 z 19.01.1971 roku A-661 z 23.03.1992 nowy zapis A-1028/M

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.