fbpx

Wojewódzka Inauguracja EDD

Data rozpoczęcia:

7 września 2018

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Program:

  • 15.00,-17.00 otwarcie wystawy Młode spojrzenie na stare – pałace i dwory w Polsce i w Niemczech. Uczniowskie fotoreportaże.

W roku szkolnym 2017-2018 trwały prace nad polsko-niemieckim projektem Młode spojrzenie na stare – pałace i dwory w Polsce i w Niemczech. Uczniowskie fotoreportaże, w który zaangażowała się młodzież i nauczyciele ze szkoły mediów w Babelsbergu, Gimnazjum w Neuzelle, Europejskiego Liceum w Zielonej Górze i szkoły podstawowej w Neuzelle.

Niecodzienny kontakt z zabytkami, praktyczne zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń, bycie aktywnym i kreatywnym, a także docenianie kulturowych wartości regionu przygranicznego to możliwości, jakie projekt ten otworzył przed uczennicami i uczniami czterech szkół. Jest on częścią programu „denkmal aktiv” („zabytek – aktywnie”) Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (Deutsche Stiftung Denkmalschutz) i wkładem do Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Wybór obiektów nie ograniczał się do znanych, odrestaurowanych zabytków, lecz był bezpośrednio związany z drogą życiową uczennic i uczniów. Ich zadaniem było stworzenie fotoreportaży o wybranych zabytkach, przy czym nie chodziło o opisanie historii pałacu czy dworu, ale o jego subiektywne postrzeganie, wyrażone w fotografiach i tekstach. To „młode spojrzenie na stare” ma na celu uświadamianie i wspieranie wspólnej tożsamości kulturowej po obu stronach Odry i Nysy.

Uczennice i uczniowie byli wspierani merytorycznie przez dr Barbarę Bielinis-Kopeć, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, i dr Thomasa Drachenberga, Konserwatora Kraju Związkowego Brandenburgia. Partnerami i sponsorami projektu byli: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Brandenburski Krajowy Urząd Ochrony Zabytków i Krajowe Muzeum Archeologiczne, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Ostdeutsche Sparkassenstiftung, Stowarzyszenie Kulturland Brandenburg, Okręg Odra-Sprewa, Fundacja Deutsche Stiftung Denkmalschutz, fundacja Stift Neuzelle, Europejska Fundacja Oświaty i Kultury Rahn Dittrich Group, gmina Neuzelle, jak również stowarzyszenia wspierające poszczególne szkoły oraz osoby prywatne.

Kontakt:

Muzeum Ziemi Lubuskiej

al. Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra

www.mzl.zgora.pl, muzeum@mzl.zgora.pl     

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra

www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwks.pl

 

 


Data rozpoczęcia:

7 września 2018

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, inne

Lokalizacja:

Muzeum Ziemi Lubuskiej

woj. lubuskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Muzeum Ziemi Lubuskiej
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.