fbpx

Wojenna droga do Ukochanej i Ojczyzny - projekcja filmu "Dwie miłości Bolesława".

Data rozpoczęcia:

19 września 2020

sobota

12:00

Data zakończenia:

19 września 2020

sobota

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W filmie chcemy pokazać drogę, jaką przebył w czasie II wojny światowej nasz bohater, kierowany dwiema największymi miłościami swojego życia: do ukochanej dziewczyny i do Ojczyzny. Wspomnieniami o rodzicach podzielą się z nami ich córki.

TMZZ zajmuje się od wielu lat dokumentowaniem losów mieszkańców Złotoryi i okolicy. Spotkaliśmy się w tym roku z córkami Bolesława Multona: żołnierza odznaczonego Krzyżem Walecznych, którego szlak wojenny rozpoczął się na Wschodzie, a zakończył w Berlinie. Jego droga to splot dążeń do wolnej ojczyzny i powrotu do ukochanej dziewczyny, temu wszystkiemu dawał wyraz w zachowanych do dziś listach z frontu, przepojonych miłością, patriotyzmem i wiarą. Ich ojciec miał jeszcze inne pasje: pszczelarstwo, sadownictwo i ogrodnictwo. Mamy nadzieję, że nasz film będzie dokumentem, który pozwoli na zachowanie wizerunku bohatera naszej historii, który swoim życiem udowodnił oddanie Ojczyźnie, Rodzinie i środowisku lokalnemu ziemi złotoryjskiej.

Film zostanie zaprezentowany na stronie internetowej TMZZ.

Data rozpoczęcia:

19 września 2020

sobota

12:00

Data zakończenia:

19 września 2020

sobota

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Złotoryja, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji , plac Reymonta 5.

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej

Osoba kontaktowa: Wioleta Michalczyk

Telefon: 607807929

E-mail: tmzz@tmzz-zlotoryja.pl

WWW: http://tmzz-zlotoryja.pl/

Informacja o organizatorze:

TMZZ zajmuje się od 33 lat działalnością na rzecz zachowania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego ziemi złotoryjskiej, promocją regionu, organizacją imprez, np. Powiatowy Dzień Regionalisty, Rajd Jadwiżański, Przegląd Kultury Kresowej. Wydaje czasopismo „Echo Złotoryi” i liczne publikacje.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.