fbpx

Wizerunek Stefana Czarnieckiego - otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów SP w Gołębiu

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

16:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa.

Bitwa pod Gołębiem, która miała miejsce w lutym 1656 r. jest jednym z ciekawszych epizodów historycznych związanych z miejscowością Gołąb. Starły się w niej siły szwedzkie oraz wojska polskie, których częścią dowodził Stefan Czarniecki. To wydarzenie zapisało się zarówno na kartach historii regionalnej, jak i w annałach Polski. Postać hetmana Czarnieckiego, który przewodził w tej bitwie Polaków, zapisała się na stałe w dziejach Gołębia. Dziś jest bardzo dobrze znany całej tutejszej społeczności, szczególnie uczniom Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego. Rok szkolny 2022/2023 wielu z nich rozpocznie od przygotowania wizerunku patrona swojej szkoły, a finał ich zmagań z historią i plastyką poznamy podczas Europejskich Dni Dziedzictwa.

Partnerzy

Szkoła Podstawowa w Gołębiu

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

16:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

GOK w Gołębiu, ul. Folwarki 1

woj. lubelskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu
  • Szkoła Podstawowa w Gołębiu

Osoba kontaktowa: Ewa Rodzik, Dorota Opolska- Maksym

Telefon: 81 881 32 22

E-mail: gokgolab@wp.pl

WWW: https://gokgolab.pl

Informacja o organizatorze:

GOK to samorządowa instytucja kultury, Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury to nasz cel. Zabezpieczamy czas wolny dzieciom, młodzieży i dorosłym poprzez koła i zespoły zainteresowań. Dbamy o lokalnych twórców i staramy się tworzyć warunki do rozwoju ruchu amatorskiego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.