fbpx

Witajcie w kłodzkiej bajce - spektakl

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

15:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń. Witajcie w kłodzkiej bajce !

Bajki ludowe to ważna część niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ich historycznej i etnograficznej wartości nie sposób przecenić. Zawierają wiedzę i przekonania przodków, popularyzują uniwersalne przesłania dotyczące życia, są silnie zakorzenione w tradycyjnym folklorze określonego obszaru. Niejednokrotnie bajkowe wydarzenia rozgrywają się w miejscach znanych i popularnych w regionie. Stare opowieści żyją poprzez relacje ze współczesnymi odbiorcami. Przekazywane od pokoleń często są twórczo odnawiane przez kolejnych spadkobierców. Irena Klimaszewska (kustosz Muzeum Ziemi Kłodzkiej, regionalistka), na kanwie funkcjonujących w kłodzkiej tradycji opowieści z dziejów ziemi kłodzkiej, stworzyła serię bajek. Bajki te stały się źródłem inspiracji dla Uniwersytetu III Wieku z siedzibą przy Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Jego słuchaczki i słuchacze zaadaptowali je na przedstawienie, które z powodzeniem prezentują. Podczas tegorocznych EDD wystąpią w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Zapraszamy!

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

15:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

spektakl

Lokalizacja:

Muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Osoba kontaktowa: Anna Franczukowska

Telefon: 0748673570

E-mail: dno@muzeum.klodzko.pl

WWW: https://www.muzeum.klodzko.pl/new/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Ziemi Kłodzkiej, jako centrum wiedzy i informacji o ziemi kłodzkiej, prowadzi działalność naukową, wystawienniczą i edukacyjną. Gromadzi, opracowuje i udostępnia w formie wystaw eksponaty związane z regionem. Organizuje wykłady, konferencje naukowe, koncerty i inscenizacje historyczne.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.