fbpx

Wielkanocne procesje konne na Górnym Śląsku

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

11:00

Data zakończenia:

15 października 2023

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wielkanocne procesje konne na Górnym Śląsku – wystawa, prelekcja

Wielkanocne objazdy pól to jeden z najstarszych zwyczajów, które dotrwały na Górnym Śląsku do czasów współczesnych. Niektórzy badacze wywodzą go z czasów przedchrześcijańskich i łączą z kultem słońca. Część regionalistów pierwowzoru procesji doszukuje się w średniowiecznych objazdach pól, których celem było zaznaczenie granic własności ziemskiej.
Wielkanocne procesje konne zwane rajtowaniem, Osterreiten, za Bohem, krzyżokami to doroczny zwyczaj o charakterze agrarnym, organizowany w kilku wsiach w powiecie gliwickim, oleskim, strzeleckim i raciborskim. Czas procesji jest ściśle określony (Niedziela Wielkanocna lub Poniedziałek Wielkanocny). Trasy procesji są stałe i ulegają niewielkim korektom, zachowane są kolejne etapy i praktyki religijne. Najistotniejszym celem zwyczaju są błagania i modlitwa o dobre urodzaje. W Muzeum Wsi Opolskiej odbędzie się wernisaż wystawy oraz prelekcja. Wielkanocne procesje konne zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

11:00

Data zakończenia:

15 października 2023

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa

Lokalizacja:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

woj. opolskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Osoba kontaktowa: Bogdan Jasiński

Telefon: 606355549

E-mail: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl

WWW: https://muzeumwsiopolskiej.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – samorządowa jednostka kultury powstała w 1961 r., muzeum na wolnym powietrzu, na terenie eksponowanych jest 56 obiektów muzealnych

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.