fbpx

Bogactwo wielokulturowego Kalisza

Data rozpoczęcia:

16 września 2022

piątek

19:00

Data zakończenia:

16 września 2022

piątek

22:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Fundacja Znowu Razem zaangażowała się w organizację wydarzeń w ramach 30 EDD. W ramach projektu wspieramy organizację wydarzeń dotyczących wspólnej historii i dziedzictwa związanego z narodami: niemieckim, ukraińskim i żydowskim.

Ponad 800 letnie dziedzictwo łączy Kalisz z narodem żydowskim. O historii, a może bardziej o teraźniejszości chcemy opowiadać w czasie spotkań i warsztatów w piątek i sobotę 16 i 17 września na ul. Towarowej 1. W piątek 16 września o godzinie 19:00 zapraszamy na ,,Wieczór szabatowy”, gdzie przy świecach i daniach tradycyjnych dla kuchni żydowskiej, posłuchamy opowieści o tradycji, ale także o teraźniejszości żydowskiego życia. Spodziewamy się gości z Warszawy z Gminy Żydowskiej i Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich, liczymy także na obecność Hilii Marcinkowskiej, przedstawicielki Wrocławskiej Gminy Żydowskiej w Kaliszu.

Partnerzy

Wydarzenie w cyklu:

Bogactwo wielokulturowego Kalisza

Kalisz miasto od wieków wielokulturowe, łączące różne narody, wyznania i kultury. Z okazji 30 edycji organizujemy tematyczne dni poświęcone narodom, które tworzyły dziedzictwo naszego miasta, będą to dni: Niemiecki, Żydowski i Ukraiński.

Data rozpoczęcia:

16 września 2022

piątek

19:00

Data zakończenia:

16 września 2022

piątek

22:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

ul. Towarowa 1, 62-800 Kalisz

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Fundacja Znowu Razem

Osoba kontaktowa: Zbyszek Judasz

Telefon: 607061891

E-mail: zbyszek.judasz@wp.pl

WWW: http://znowurazem.pl/pl/

Informacja o organizatorze:

Fundacja Znowu Razem istnieje po to, aby kształtować postawy szacunku, tolerancji, zrozumienia i akceptacji, które służą budowaniu przyjaźni między narodami, a w szczególności w relacjach polsko – izraelskich.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.