fbpx

Więcej niż szkoła

Data rozpoczęcia:

3 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W niedzielę 3 września o godz. 12.00 – zwiedzanie wystawy Więcej niż szkoła poświęconej dwóchsetletnim dziejom Gimnazjum i kontynuującemu jego tradycje Liceum Ogólnokształcącemu im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni – z autorem ekspozycji Janem Flaszą.

Miejsce: Galeria „Strych Muzealny”

 

godz. 16.00 – autorska prezentacja multimedialna Wojciecha Salamona pt. „Wymiar sacrum w kontekście profanum. Świątynie w powiecie bocheńskim – ukryte skarby”.

Miejsce: Galeria „Strych Muzealny”

 

Bocheńskie Muzeum mieści się w dwuskrzydłowym, późnobarokowym gmachu. Jest to dawny klasztor Dominikanów i jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych Bochni. Muzeum zostało założone w 1959 r. przez Stanisława Fischera, badacza przeszłości Bochni i regionu. Ekspozycja stała obejmuje: kolekcję dawnej rzeźby i malarstwa ludowego zwyczaje i obrzędy regionu bocheńskiego, kultury pozaeuropejskie (Afryka, Ameryka Pd., Azja),archeologię regionu, dzieje Bochni ze szczególnym uwzględnieniem Kopalni Soli, pamiątek cechowych, powstań narodowych, historii miejscowego szkolnictwa, tradycji piśmiennictwa i drukarstwa bocheńskiego.

Szczegółowy program na www.zabytki.powiatbochenski.pl.

 

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 6153700

e-mail: powiat@bochnia.pl, www.powiat.bochnia.pl.

Data rozpoczęcia:

3 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

woj. małopolskie

Organizator

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Bochni

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.