fbpx

Wernisaż wystawy "Kresowy ETNOstrój. Tradycje pogranicza polsko-ukraińskiego"

Data rozpoczęcia:

18 września 2022

niedziela

17:00

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. „Kresowy ETNOstrój. Tradycje pogranicza polsko-ukraińskiego”, który odbędzie się w niedzielę, 18 września 2022 r., o godz. 17 w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. „Kresowy ETNOstrój. Tradycje pogranicza polsko-ukraińskiego”, który odbędzie się w niedzielę, 18 września 2022 r., o godz. 17 w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Dziedzictwo kulturowe dawnych Kresów Rzeczypospolitej w całym swym bogactwie obejmuje również spuściznę sztuki ludowej. Wielowiekowe współistnienie i przenikanie się różnych grup etnicznych i wyznaniowych doprowadziło w tym zakresie do powstania bardzo interesujących przejawów twórczości artystycznej. Należy do nich również strój ludowy.
Na wystawie zaprezentowano różnorodne formy ludowego ubioru na terenie dzisiejszego pogranicza polsko-ukraińskiego, w tym przede wszystkim na ziemi lubaczowskiej.
W ciągu ostatnich 200 lat strój ludowy na tym terenie uległ znaczącym przemianom. Można je zaobserwować na przykładzie reprodukcji unikatowych rysunków Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego z 1 poł. XIX w., fotografii z przełomu XIX i XX oraz z 1 poł. XX w., a także oryginalnych strojów z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie (XIX/XX w.).
Poprzez ukazanie dawnego piękna i różnorodności kresowego stroju ludowego wystawa jest zachętą do podtrzymania i rozwoju tego ważnego elementu kultury ludowej w czasach współczesnych.

W trakcie wernisażu odbędzie się koncert grupy śpiewaczej Galicjanki z Roztocza.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Etno Polska. Edycja 2022.

Wydarzenie odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2022.

Galeria

Data rozpoczęcia:

18 września 2022

niedziela

17:00

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Zespół Cerkiewny w Radrużu – Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie, Radruż 13, 37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

Organizator

Nazwa: Muzeum Kresów w Lubaczowie

Osoba kontaktowa: Piotr Zubowski

Telefon: 16 632 18 02

E-mail: biuro@muzeumkresow.eu

WWW: https://muzeumkresow.eu/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Kresów w Lubaczowie zachowuje i popularyzuje dziedzictwo Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Aktywność na tym polu obejmuje tematykę historii, kultury i sztuki Kresów, w nawiązaniu do roli Lubaczowa, jako siedziby Archidiecezji Lwowskiej.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.