fbpx

warsztaty formowania kafli z gliny

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

14:00

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Siemiatycki Ośrodek Kultury, podczas trwania Europejskich Dni Dziedzictwa serdecznie zaprasza na warszaty formowania kafla z gliny, na których będzie można samodzielnie wykonać kafel, z którego produkcji przed wojną słynęły Siemiatycze. Zainteresowanych prosimy o wczesniejszy kontakt telefoniczny: 856552554.

Warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, mieszkańców Siemiatycz oraz turystów. Przed II wojną światową Siemiatycze słynęły z produkcji kafli, kiedy to w mieście i okolicy działało 11 zakładów kaflarskich. Dziś istnieją jedynie trzy. Siemiatycze prawa miejskie otrzymały z rąk króla Zygmunta Augusta na mocy przywileju wileńskiego z 1542 r.Dzieje miasta wiążą się z postacią księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, dzięki której staraniom miasto zyskało rangę ważnego ośrodka gospodarczego i kulturalnego nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, przyciągając znakomite osobistości epoki tj. Hugo Kołłątaja, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Krasickiego, Stanisława Staszica oraz cesarza austriackiego – Józefa II. Siemiatycze leżą na pograniczu kultur wschodu i zachodu. Historię miasta współtworzyli przedstawiciele różnych narodowości: Polacy, Żydzi, Niemcy, ludność przybyła z Niderlandów oraz Rusini. Mozaika narodów i kultur stwarza do dziś dnia niepowtarzalny koloryt i urok tego miejsca. Liczne ślady kultury żydowskiej, np. cmentarz żydowski oraz synagoga, kościoły i cerkwie z bogatą ornamentyką stanowią nieodłączne elementy krajobrazu miasta. Przed II wojną światową 70% jego mieszkańców stanowiła społeczność żydowska, miała swoje szkoły, synagogi, łaźnie. Ilustratorem jej życia był malarz Józef Charyton, który w swoich obrazach przedstawił klimat, twarze i sceny tamtych lat, a także tragedię Żydów podczas wojny. Prace Józefa Charytona można obejrzeć w Galerii Siemiatyckiego Ośrodka Kultury. Jedną z tradycji kultywowanych w Siemiatyczach do dzisiaj jest pisankarstwo batikowe. Mniej popularne, ale wciąż żywe jest wykonywanie palm wielkanocnych i „pająków”.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

14:00

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

warsztaty

Lokalizacja:

Siemiatycki Ośrodek Kultury, ul. Zaszkolna 1, 17-300 Siemiatycze, tereny przy budynku dawnej Synagogi

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Siemiatycki Ośrodek Kultury

Osoba kontaktowa: Katarzyna Malewska

Telefon: 505115601

E-mail: sok@siemiatycze.eu

WWW: http://www.sok.net.pl

Informacja o organizatorze:

Siemiatycki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi działalność ustawiczną (zajęcia plastyczne, taneczne, brydż, szachy, zajęcia wokalne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora). Organizuje imprezy plenerowe, koncerty, wystawy, warsztaty, festiwale, przeglądy, konkursy.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.