fbpx

W stulecie urodzin Papieża Polaka - wystawa filatelistyczna ze zbiorów Ryszarda Szircha

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

14:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W 100- lecie urodzin Papieża Polaka- wystawa znaczków ze zbiorów Ryszarda Szircha- Prezesa Koła Związku Filatelistów Polskich w Oleśnie

W 2020 r. przypada setna rocznica urodzin jednego z największych w dziejach Kościoła papieży i największego z rodu Polaków – Jana Pawła Wielkiego, przepowiedzianego w proroczej wizji wieszcza Słowackiego. Owego Słowiańskiego Papieża, który przeprowadził chrześcijaństwo w nowe tysiąclecie i wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie i na świecie. Pontifexa Maximus – papieża budowniczego mostów – następcę Chrystusa, który jako jedyny (poza św. Piotrem) przekroczył próg synagogi, a ponadto ucałował Koran i zgromadził w Asyżu na modlitewnym czuwaniu przedstawicieli religii oraz wyznań niemal z całego świata. Niestrudzonego Pielgrzyma, pierwszego Ojca Świętego, który odwiedził wszystkie zamieszkałe kontynenty, ponad 100 krajów, w tym anglikańską Wielką Brytanię i komunistyczną Kubę. Jedynego papieża, który całował ziemię kraju, do którego pielgrzymował, przemawiając do milionowych tłumów w ich ojczystym języku, choćby była to tylko krótka sentencja. Papieża artystę słowa – poetę, aktora, filozofa i pisarza – autora sztuk teatralnych, wierszy, orędzi, homilii, listów, encyklik, którego spuścizna teologiczno-socjologiczna jest imponująca. Papieża młodych, który zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Świętego Jana Pawła II, który beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek Jego poprzednik. Papieża nowego stylu pasterzowania, który wyszedł poza mury Watykanu i stał się tak bliski wiernym, jak żaden inny Namiestnik Chrystusowy. Nie zmieniło się to nawet po zamachu na jego Osobę. Brata naszego Boga, ofiarnika własnego cierpienia i milczącej konsekracji misterium umierania, który ustanowił Światowy Dzień Chorego. Papieża Proroka, łamiącego wiele barier i stereotypów. Papieża humanistę, myśliciela, a przede wszystkim mistyka, pozostającego w komunii z Bogiem w nieustannej modlitwie, obdarzonego przez Stwórcę wielkim umysłem i wielkim sercem. W którego wartościowaniu i dyspono­waniu czasem modlitwa zawsze była na pierw­szym miejscu, jak sam mawiał: „[…] jedna chwila prawdziwej ad­oracji ma większą wartość i przynosi więcej po­żytku niż najintensywniejsza działalność, choć­by to była nawet działalność apostolska„. Następcę św. Piotra, który żył, modląc się i umarł, modląc się. Papieża maryjnego, który poprzez swoje osobiste zawierzenie Maryi – Totus Tuus – zawierzył Jej Niepokalanemu Sercu cały Kościół i świat. Papieża, który pozostał człowiekiem, niekwestionowanym autorytetem moralnym akceptowanym zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników. Zwierzchnika Kościoła Katolickiego, za pontyfikatu którego ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. Papieża, który potrafił być wszędzie i dla wszystkich. Gdziekolwiek pielgrzymował stawał się niejako obywatelem tego miejsca. Jednak nigdy nie zapomniał i nigdy nie przestał kochać swojej Ojczyzny. Papieża patriotę, największego Polaka, który całym swoim życiem ukazał, co Polska może dać światu. Podzielił się kapitałem duchowym nabytym w Ojczyźnie, w której wyrósł. W jego gestach i słowach wielokrotnie przewijał się wątek pewnej teologii patriotyzmu. Szczególną uwagę zwracał na jego macierzysty wymiar, a Matkę Ojczyznę porównywał do Macierzyństwa Maryi. Gdy w 1979 roku przemawiał na Wałach Jasnogórskiego Sanktuarium, podkreślił, że przybył tu, aby przyłożyć swe pasterskie ucho i usłyszeć, jak bije serce Ojczyzny w Sercu Matki. Jasna Góra jest bowiem sanktuarium narodu. „Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia”.

Aby bardziej uświadomić sobie, jak niezwykłym darem była dla nas Osoba Jana Pawła II i fakt, że dane nam było żyć w czasach Jego pontyfikatu, Oleskie Muzeum Regionalne zorganizowało wystawę pt.: „W stulecie urodzin Papieża Polaka” ze zbiorów Ryszarda Szircha – Prezesa Koła Polskiego Związku Filatelistów w Oleśnie. Posiada imponujący zbiór znaczków o różnorodnej tematyce. Swoją kolekcję tworzy od 50 lat. Ryszard Szirch jest autorem licznych projektów kartek beznominałowych i okolicznościowych oraz kasowników. Zapraszamy do zwiedzania wystawy jubileuszowej.

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

14:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie,
ul. Jaronia 7
46-300 Olesno

woj. opolskie

Organizator

Nazwa: Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie

Osoba kontaktowa: Ewa Cichoń

Telefon: 343582438

E-mail: oleskiemuzeum@op.pl

WWW: https://oleskiemuzeum.pl

Informacja o organizatorze:

Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.