fbpx

W służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i człowiekowi – księża ostrowieckich parafii rzymskokatolickich

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

Data zakończenia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W 100-lecie odzyskanie przez Polskę niepodległości i 200-lecie Diecezji Sandomierskiej zapraszamy na sesję naukową, która odbędzie się sali konferencyjnej ODS „Malwa” w Ostrowcu Świętokrzyskim  na os. Stawki 45.

  • 11.00 – Otwarcie sesji
  • 11.15-11.45 – Agnieszka Barańska „Księża ostrowieccy w okresie staropolskim”
  • 11.45-12.15 – Waldemar Ryszard Brociek „W walce o wolność – Księża w czasach rozbiorów państwa polskiego i niewoli narodowej”
  • 12.15-12.45 – przerwa kawowa
  • 12.45-13.15 – Monika Bryła-Mazurkiewicz „W służbie Niepodległej – Księża w okresie międzywojennym”
  • 13.15-13.45 – dr Paweł Gotowiecki „Księża ostrowieccy wobec systemów totalitarnych: nazizmu i komunizmu”.
  • 13.45-14.00 – Podsumowanie i zamknięcie sesji

W bieżącym roku w całym kraju obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszym regionie ważną rocznicą jest 200-lecie diecezji sandomierskiej. Włączając się w oba te jubileusze pragniemy pochylić się nad rolą duchownych rzymskokatolickich w dziejach naszego miasta, podjąć na ten temat dyskusję i refleksję historyczną, przyjrzeć się ich służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i człowiekowi.

Duchowni rzymskokatoliccy odegrali pierwszoplanową rolę w historii naszego kraju, a także w dziejach naszej Małej Ojczyzny. Na trwale wpisali się w historię Ostrowca Św. Byli duszpasterzami, budowniczymi kościołów, opiekunami parafii. Organizowali i przewodzili życiu religijnemu. Ich rola nie ograniczała się jednak wyłącznie do kwestii religijnych i duchowych, do przekazywania prawd wiary. Duchowni przez lata byli urzędnikami, prowadzili akty stanu cywilnego (sporządzali metryki), ogłaszali z ambony akty władzy państwowej.

Aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym. Działali na niwie oświaty, zakładając i rozwijając najpierw szkolnictwo parafialne, a później współorganizując szkolnictwo elementarne i gminne. Byli nauczycielami i wychowawcami dzieci i młodzieży. Stworzyli podstawy szpitalnictwa i opieki społecznej, organizując pierwsze szpitale i przytułki dla ubogich. Prowadzili działalność charytatywną. Zakładali i prowadzili organizacje i towarzystwa o charakterze wyznaniowym, oświatowym, filantropijnym, kulturalnym itd. Współorganizatorzy instytucje spółdzielcze.  Wprowadzali agrokulturę i nowinki techniczne. Przy ich udziale rodziła się kultura polska.

Szczególną rolę odegrali w trudnych okresach naszych dziejów: w czasach zaborów i niewoli narodowej, w niełatwym okresie odbudowy państwowości w międzywojniu, w czasach wojny i okupacji niemieckiej i czasach komunizmu. W polskim narodzie kształtowali świadomość narodową, krzewili ideę polskości i budzili postawy patriotyczne.

Oprócz sesji popularnonaukowej nasz Oddział PTTK w ramach EDD organizuje:

  • Wykład monograficzny poparty prezentacją multimedialną pt. „By nie zatarł ich czas… Śladami mogił i cmentarzy wojennych I wojny światowej w powiatach: sandomierskim, opatowskim i staszowskim”, który wygłosi historyk i regionalista Marek Lis;spotkanie otwarte
  • Powołany przez nasz Oddział PTTK i działający przy nim „Ostrowiecki ,Uniwersytet’ Dziecięcy” dla dzieci w wieku 7-12 lat organizuje w ramach EDD warsztaty edukacyjne pt. „Symbole narodowe”;udział w zajęciach po wcześniejszych zapisach

 

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

– Oddział im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ODS „Malwa” w Ostrowcu Św.

os.Stawki 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 505 444 874,

https://www.facebook.com/PTTK.Oddz.im.M.Radwana

 

 

 

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

Data zakończenia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

sala konferencyja ODS „Malwa”

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, ODS „Malwa” w Ostrowcu Św.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.